rozmiar czcionki: A | A | A

Uruchomienie otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje...

Dodano: 15-03-2022

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłaszają otwarty nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz mikro,...

[więcej]

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje...

Dodano: 09-03-2022

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta.

[więcej]

Ogłoszenie o planowanym otwartym naborze wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu "Bon na...

Dodano: 01-03-2022

Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., planuje ogłosić otwarty nabór wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

[więcej]

Rozstrzygnięcie naboru ekspertów do Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji

Dodano: 26-01-2022

Szanowni Państwo, informujemy, iż rozstrzygnięty został nabór uczestników-ekspertów do Grupy roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska. Dziękujemy Państwu bardzo za tak duże zainteresowanie. Ze względu na ograniczone ramy liczebności tego ciała, grupa liczy 63 osoby. Znaleźli się w niej przedstawiciele dolnośląskich jednostek naukowych i B+R, przedsiębiorstw, klastrów i instytucji otoczenia biznesu.

[więcej]

Polsko-norweskie WEBINARIUM dla branży aerospace

Dodano: 20-01-2022

W dniu 20 stycznia br. odbyło się polsko-norweskie webinarium dla branży aerospace zorganizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w Oslo.  Spotkanie, które ze względu na sytuację pandemiczną, odbyło się wirtualnie, było okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów biznesowych przez dolnośląskie i norweskie firmy z branży kosmicznej. Województwo Dolnośląskie...

[więcej]