rozmiar czcionki: A | A | A

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął projekt Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 po...

Dodano: 16-09-2020

Szanowni Państwo, informujemy, iż Zarząd Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu 15 września 2020 r. przyjął projekt Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 po konsultacjach społecznych.

[więcej]

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

Dodano: 03-09-2020

Szanowni Państwo, z końcem lipca br. zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.

[więcej]

Nabór projektów - Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Dodano: 30-07-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w celu przeprowadzenia analizy zapotrzebowania na poszczególne kierunki wsparcia pod kątem przygotowania Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji w ramach programowania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ogłasza nabór wstępnych propozycji projektów.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego...

Dodano: 23-07-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy z dziedziny efektywności energetycznej regionu w 2020 roku.

[więcej]

Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty

Dodano: 07-07-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2299/VI/20 z dnia 06 lipca 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „CircE – European regions toward Circular Economy” w ramach programu INTERREG Europa. Do pobrania: Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert

[więcej]

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Dolnośląskiej Strategii Innowacji...

Dodano: 25-06-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 poz. 1295 z późn. zm), ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu „Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030”, trwających w dniach od 25.06.2020 r. do 30.07.2020 r.

[więcej]

Konkurs EIT RawMaterials – Napędzanie i wspieranie innowacji w całym łańcuchu wartości...

Dodano: 03-06-2020

O dofinansowanie mogą się ubiegać trwające KAVA (KIC Added-Value Activity w terminologii EIT), tj. projekty, którym przyznano finansowanie EIT RawMaterials w 2020 r . oraz KAVA zakończone w 2019 r., tj. projekty, którym przyznano finansowanie EIT RawMaterials w 2019 r.

[więcej]