rozmiar czcionki: A | A | A

Zapytanie ofertowe dot. wyceny usługi transportowej

15.01.2020 08:52

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów świadczenia usługi transportowej na potrzeby realizacji projektu „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 oraz potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonym poniżej „Zapytaniu ofertowym - transport”.


Uprzejmie prosimy o przedstawienie Państwa kosztorysu w formie załączonej poniżej tabeli „Formularz oferty cenowej – transport” oraz przesłanie oferty drogą poczty elektronicznej na adres: arkadiusz.suliga@dolnyslask.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dn. 22 stycznia 2020 r. (środa)


Cena oferty powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.


Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.).


W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Osoba do kontaktu:
Arkadiusz Suliga, e-mail: arkadiusz.suliga@dolnyslask.pl , tel.: +48 71 776 91 37


Do pobrania:


1) Zapytanie ofertowe - transport


2) Formularz oferty cenowej - transport