rozmiar czcionki: A | A | A

XV Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze

30.10.2023 15:00

26 października 2023 r. w Dreźnie podczas targów Clean Hydrogen Convention odbyło się XV Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wolne Państwo Saksonia i Saksońską Agencję Wspierania Gospodarki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był „Wodór – paliwo przyszłości”.


26 października 2023 r. w Dreźnie podczas targów Clean Hydrogen Convention odbyło się XV Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze, współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślaskiego oraz Wolne Państwo Saksonia i Saksońską Agencję Wspierania Gospodarki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był „Wodór – paliwo przyszłości”. Forum zostało otwarte przez Pana Martina Duliga, Ministra Gospodarki, Pracy i Transportu Wolnego Państwa Saksonia oraz Pana dr Marka Obrębalskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Minister gospodarki Saksonii podkreślił jak ważna jest transformacja energetyczna obu regionów i współpraca w tym zakresie. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa podzielił tę opinię, jednocześnie zwrócił uwagę, że należy uaktywnić w tym zakresie przedsiębiorców z polsko-niemieckiego pogranicza.Następnie głos zabrali prelegenci, którzy przedstawili wizję rozwoju technologii wodorowych, jego dystrybucji i wykorzystania w Saksonii i na Dolnym Śląsku. Pan dr Peter Lucas z saksońskiego ministerstwa ds. Gospodarki, Pracy i Transportu  zaprezentował prelekcję pt. „Saksonia lokalizacją dla gospodarki wodorowej – od strategii do realizacji”, ukazując plany rozwoju gospodarki wodorowej oraz  skalę  jej udziału w gospodarce kraju związkowego Saksonia.  Ze strony polskiej wykład pt. „Wzmocnienie odporności europejskiej gospodarki poprzez rozwój Dolin Wodorowych w Polsce i integrację z międzynarodowymi korytarzami wodorowymi” przedstawiła Pani Ewa Andruszków, przedstawicielka Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Wystąpienia mieli również przedstawiciele saksońskich i dolnośląskich przedsiębiorców działających w branżach OZE. Stronę niemiecką reprezentowała Pani Katja Mattner, przedstawicielka start-upu Sunfire GmbH. Jako polski  przedstawiciel wystąpił Pan Andrzej Jeżewski, właściciel firmy Promet-Plast s.c oraz lider Energetycznego Klastra Oławskiego.


Wydarzenie zostało podsumowane panelem dyskusyjnym pt. „Gospodarka wodorowa w polsko-saksońskim dialogu: potencjał i perspektywy współpracy” w którym wzieli udział: Pani Katja Mattner, Pani Dr Frances Zedler, przedstawicielka Klastra energetycznego Energy Saxony GmbH; Pani Agnieszka Spirydowicz, dyrektor ds. rozwoju Dolnośląskiej Doliny Wodorowej oraz Pan dr Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.


Po zakończeniu części oficjalnej Forum Polsko - Saksońskiego, delegacja dolnośląskich przedsiębiorców, przedstawicieli nauki,  instytucji  samorządowych  i wsparcia przedsiębiorczości wspólnie zwiedziła stoiska targów Clean Hydrogen Convetion. Dolnośląscy naukowcy i przedsiębiorcy mieli możliwość poznania innowacyjnych zastosowań w produkcji wodoru i jego dystrybucji, jednocześnie nawiązali kontakty z niemieckimi  firmami  i instytucjami naukowymi zajmującymi się szeroko pojętą branżą OZE.