rozmiar czcionki: A | A | A

Wirtualne wydarzenia sieciujęce sieci ERRIN, 31.05-1.06 oraz 3-4.06

05.05.2021 12:39

Sieć ERRIN wraz z Norweską Radą ds. Badań Naukowych i norweską siecią UE FINN-EU, Horizon Sustainable Oslo Region i Horizon Mid-Norway organizuje na przełomie maja i czerwca br. wirtualne wydarzenie organizowane w ramach przygotowań do realizacji nowej edycji programu Horizon Europe.


Wydarzenie skierowane jest do podmiotów publicznych, społeczności badawczych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

W ciągu czterech dni trwania wydarzenia uczestnicy  zostaną  wprowadzeni w tematykę klastrów 5 i 6 (plenary session).
Wstępne wykłady poprowadzą prelegenci z Komisji Europejskiej i Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK).
W dalszym etapie uczestnicy będą mieli okazję do zaprezentowania swoich pomysłów na projekty i inicjatywy (pitching) i do nawiązania kontaktu z innymi uczestnikami z całej Europy (meetings).

Celem wydarzenia jest pomoc uczestnikom w budowaniu międzyregionalnych ekosystemów innowacji służących rozwiązywaniu europejskich wyzwań w ramach następujących obszarów tematycznych:

• Klaster 5 - Klimat, energia i mobilność (31 maja -1 czerwca)
• Klaster 6 - Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko (3-4 czerwca).

Należy kliknąć w poniższy link, aby zarejestrować swój udział, utworzyć profil osobisty i organizować spotkania i prezentacje 1 : 1.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej sieci ERRIN.

Link do wydarzenia: https://horizon-europe-matchmaking-clusters-5and6.b2match.io/

Zapraszamy do udziału.