rozmiar czcionki: A | A | A

Warsztat i hackathon „Misja: Zaprogramuj Dolny Śląsk”

10.12.2019 10:03

Jednym z największych wyzwań z jakimi codziennie zmagają się mieszkańcy Dolnego Śląska jest zanieczyszczenie powietrza i smog. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, Samorząd Województwa Dolnośląskiego sfinansował organizację warsztatu dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całego regionu, poświęconych nowym innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie zmniejszenia i likwidacji emisji pyłów i gazów, a także zwiększeniu świadomości młodzieży w obszarze czystego powietrza i walki ze smogiem.

Całość wydarzenia zorganizowała i przeprowadziła Fundacja Liga Niezwykłych Umysłów, której celem statutowym jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu języków programowania, technologii informatycznych, bezpieczeństwa cyfrowego, kreatywnego rozwiązywania problemów, logicznego rozumowania, pracy zespołowej oraz wspomaganie i promowanie przedsiębiorczości w obszarach technologii informatycznych.


Wydarzenie odbyło się na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, w salach komputerowych Strefy kultury Studenckiej (SKS) i składało się z dwóch części – wykładowej i właściwego warsztatu w formie hackathonu. W części wykładowej, prelegenci mówili o wyzwaniach i niebezpieczeństwach związanych z zanieczyszczeniem powietrza i jego wpływu na nasze zdrowie. Przedstawiciel Politechnik Wrocławskiej przedstawił zasady działania czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza na terenie kampusu uczelni.


W warsztacie uczestniczyło ponad 30 uczniów z ośmiu szkół ponadpodstawowych z całego regionu. Każdą ze szkół reprezentował czteroosobowy zespół, którego zadaniem było rozwiązanie programistycznych zadań hackathonowych na platformie LNU. Zadania ułożone były w formie misji, tzn. były ze sobą fabularnie powiązane i wymagały rozwiązywania ich w określonej kolejności wynikającej z fabuły. Fabuła nawiązywała do poprawienia jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie zmniejszenia emisji pyłów i szkodliwych gazów do atmosfery. Celem misji było rozwiązanie wszystkich zadań i uzyskanie jak największej liczby punktów, ale również podniesienie świadomości wszystkich uczestników warsztatu w zakresie przyczyn zanieczyszczenia powietrza oraz próbą znalezienia rozwiązań w tym obszarze.


Zwycięzcą tegorocznych warsztatów okazał się zespół z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej.

Gratulujemy!


Warsztat zrealizowany został w ramach zadania „Misja „Zaprogramuj Dolny Śląsk” – warsztaty dla uczniów i studentów” sfinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.