rozmiar czcionki: A | A | A

Unieważnienie postępowania dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Konferencja/seminarium na temat planowania energetycznego w gminach, klastrów energii oraz wspólnot energetycznych.

23.06.2021 11:27

Szanowni Państwo,

W dniu 21 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3889/VI/21  w sprawie unieważnienia postępowania dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu pn. Konferencja/seminarium na temat planowania energetycznego w gminach, klastrów energii oraz wspólnot energetycznych.

Żadna z ofert nie spełniła warunków konkursu ogłoszonego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3659/VI/21  z dnia 4 maja 2021r.

Załącznik:

Uchwała Nr 3889/VI/21