rozmiar czcionki: A | A | A

Trwa nabór ekspertów oceniających i monitorujących projekty zgłaszane w ramach programów Unii Europejskiej.

20.04.2021 08:12

Komisja Europejska uruchomiła nabór ekspertów oceniających i monitorujących projekty zgłaszane w ramach programów Unii Europejskiej: Erasmus+, Kreatywna Europa, Life, Prawa, równość i obywatelstwo oraz programu Wartości.

 

Do aplikowania zaproszone są osoby o wysokim poziomie wiedzy i doświadczeniu zawodowym we wszystkich obszarach działań i polityk Unii Europejskiej – szczegółowe obszary wymaganej wiedzy obejmują programy i przetargi UE opisane na portalu Funding & Tender Opportunities: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.  

Do zadań ekspertów należą m.in. ocena wniosków o dofinansowanie (w tym przetargów) – monitorowaniu projektów i umów oraz doradztwo w konkretnych kwestiach. W zależności od powierzonych zadań eksperci mogą wykonywać swoją pracę częściowo zdalnie.

Wybór ekspertów zostanie dokonany z uwzględnieniem zasad równego traktowania tzn. pod uwagę będzie brane pochodzenie geograficzne, znajomość języków i profil zawodowy kandydatów, a także istotny będzie zrównoważony udział kobiet i mężczyzn. Za pracę w charakterze eksperta przewiduje się wynagrodzenie ustalane na podstawie stawki stosowanej w momencie podpisywania umowy oraz zwrot kosztów podróży i pobytu na podstawie przepisów obowiązujących w Komisji Europejskiej.

Formularz rejestracyjny:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

Szczegóły związane z rekrutacją:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-of-interest_en.pdf