rozmiar czcionki: A | A | A

Trwa nabór do Projektu pn. „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER 2014-2020

23.08.2022 13:44

Weź dotację i otwórz własną firmę.

Szanowni Państwo,

do końca miesiąca trwa nabór do Projektu  pn. „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER 2014-2020.


Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-29 lat, dzięki rozpoczęciu przez nich prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej  młodym ludziom z uwzględnieniem  następujących  elementów: szkolenia umożliwiającego  uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,  finansowe wsparcie pomostowe wypłacone przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:


Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. Biuro w Głogowie

ul. Amii Krajowej 5, 67-200 Głogów

tel. +48 76 862 27 77 wew. 66

e-mail: bartek.wawrzyniak@arleg.eu.

 

 

  • LINK DO SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA FACEBOOK:

 

https://www.facebook.com/agencja.arleg/videos/1044797866407683  

 

 

  • LINK DO SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA LINKEDIN:

 

 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6965966659488542720