rozmiar czcionki: A | A | A

Ruszył nabór wniosków dla MŚP i start-upów w ramach Programu Gazelle Accelerator, realizowany przez Europejski Instytut Technologiczny

12.05.2020 11:14

Gazelle Accelerator ma na celu wspieranie istniejących przedsiębiorstw technologicznych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, poprzez przyspieszenie i zwiększenie ich międzynarodowych zdolności biznesowych i innowacyjnych. W 2020 r. Gazelle Accelerator wybierze w sumie 50 przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i MŚP w drodze dwóch otwartych zaproszeń do składania wniosków.

W pierwszym otwartym zaproszeniu do składania ofert w ramach Akceleratora  zaproszenie  do składania wniosków kierowane jest do funkcjonujących przedsiębiorstw technologicznych, a w szczególności do MŚP lub przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, których celem jest przedstawienie innowacyjnych technologii w odpowiedzi na przypadki zastosowania określone przez przedsiębiorstwa europejskie.Technologie takie mogą obejmować (ale nie ograniczają się do nich):

- analityka i sztuczna inteligencja
- internet rzeczy
- symulacja i rzeczywistość rozszerzona/wirtualna
- zrównoważona produkcja

Ponadto Akcelerator, mający na celu dotarcie i dostosowanie się do najnowszych priorytetów społecznych i przemysłowych rozszerza swoje wyzwania, aby przyczynić się do rozwiązania najpilniejszego kryzysu sanitarnego i gospodarczego w sektorze przemysłu, spowodowanego wybuchem epidemii COVID-19.Branże i przedsiębiorstwa, po kryzysie koronaawirusowym, będą musiały zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, które nadadzą priorytet rozwiązaniom przyspieszającym automatyzację, nowym sposobom pracy, efektywnej pracy zdalnej, pracy wirtualnej i środowisku cyfrowemu, m.in. ponad tradycyjnymi ustawieniami biurowymi i branżowymi.

Wybrane MŚP i start-upy otrzymają następujące wsparcie :

- wsparcie rozwoju biznesu: coaching biznesowy z udziałem ekspertów, wydarzenia B2B z europejskimi korporacjami,

- dostęp do finansowania poprzez inwestorów oraz dni finansów,

- wsparcie innowacji: nowe możliwości współpracy w zakresie innowacji z innymi europejskimi podmiotami rozpoczynającymi działalność i MŚP w ramach programu,

- wsparcie internacjonalizacji: ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej w innych krajach europejskich wraz z partnerami sieciowymi EIT Manufacturing.


Pierwszą okazją do nawiązania współpracy pomiędzy firmami i wybranymi MŚP oraz start-up'ami będzie  internetowe wydarzenie Gazelle Accelerator, które odbędzie się między 22 a 26 czerwca 2020 roku. Wydarzenie to będzie obejmowało działania począwszy od coachingu biznesowego z udziałem ekspertów, dostępu do rynku i finansowania poprzez Community Booster Camp, sesję Roadshow i sesję finansowania i inwestorów.

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 25 maja br.


Więcej informacji dostępnych pod linkiem:
https://eitmanufacturing.eu/activities/gazelle-accelerator-programme/