rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie naboru ekspertów do Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji

26.01.2022 15:34

Szanowni Państwo,   informujemy, iż rozstrzygnięty został nabór uczestników-ekspertów do Grupy roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska. Dziękujemy Państwu bardzo za tak duże zainteresowanie. Ze względu na ograniczone ramy liczebności tego ciała, grupa liczy 63 osoby. Znaleźli się w niej przedstawiciele dolnośląskich jednostek naukowych i B+R, przedsiębiorstw, klastrów i instytucji otoczenia biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się ze składem Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji:

Skład

Regulamin


Przypominamy, iż Grupa Robocza ds. Inteligentnych Specjalizacji, obejmuje swoim zakresem siedem inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska:

- Chemia i medycyna
- Auto-Moto-Aero-Space
- Surowce naturalne i wtórne
- Maszyny i urządzenia
- Zielony ład – specjalizacja horyzontalna
- Przemysł 4.0 - specjalizacja horyzontalna
- Życie wspomagane technologią - specjalizacja horyzontalna

Będzie to najważniejsze forum współpracy samorządu Dolnego Śląska z biznesem, sektorem nauki i badań, instytucjami otoczenia biznesu i innymi uczestnikami dolnośląskiego systemu innowacji, a zarazem istotny element procesu przedsiębiorczego odkrywania zdefiniowanego w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.

Celem prac grupy będzie stała identyfikacja i monitoring wskazanych siedmiu obszarów rozwojowych w regionie, określanie kierunków rozwoju regionu oraz najbardziej perspektywicznych nisz, w które powinnyśmy inwestować środki przeznaczone na wzrost innowacyjności. Celem będzie również zapewnienie stałej kooperacji pomiędzy stroną samorządową a uczestnikami dolnośląskiego systemu innowacji. Współpraca ta pomoże dostosować politykę innowacyjną Dolnego Śląska do potrzeb przedsiębiorstw, uczelni, sektora badawczo-rozwojowego, otoczenia biznesu i użytkowników innowacji oraz co najważniejsze, stanie się także dla uczestników miejscem animowania współpracy i inicjowania wspólnych projektów i przedsięwzięć. Zakładamy również możliwość organizowania zespołów zadaniowych/tematycznych w ramach nowo powołanej Grupy Roboczej, w skład której wchodziliby członkowie Grupy i dodatkowo powołani eksperci.