rozmiar czcionki: A | A | A

Re_Open UK wsparcie dla firm dotkniętych BREXIT

01.02.2023 09:45

Szanowni Państwo,

W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej oraz wynikającym z tego faktu negatywnym wpływem na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE, 21 lipca 2020 roku na specjalnym szczycie Rady Europejskiej zostało ogłoszone ustanowienie nowego dedykowanego instrumentu Brexit Adjustment Reserve - pobrexitowej rezerwy dostosowawczej o łącznym budżecie 5 mld euro. W dniu 6 października 2021 r. zostało przyjęte Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą.

 

Program działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców Re_Open UK („Program Re_Open UK”) zapewnia kompleksową pomoc dla polskich przedsiębiorców, dotkniętych negatywnymi skutkami brexit.


Środki z rezerwy przeznaczone są dla przedsiębiorców negatywnie dotkniętych skutkami brexit oraz dla administracji publicznej, której działalność związana jest w szczególności z funkcjonowaniem kontroli granicznych, celnych, sanitarnych i bezpieczeństwa. Wsparcie może obejmować wydatki poniesione i opłacone przez poszkodowane podmioty w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.


Rolę podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie wkładem finansowym z rezerwy pełni Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Zadania związane z zarządzaniem wkładem finansowym z rezerwy w części przeznaczonej dla przedsiębiorców realizuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (ŁSSE), która pełni funkcję podmiotu zarządzającego. Oznacza to, że ŁSSE odpowiada za wdrożenie części rezerwy, z której korzystają przedsiębiorcy, zgodnie z Programem Re_Open UK.


Dane kontaktowe:

tel. 22 273 70 10

fax 22 273 70 11

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa


www.gov.pl/web/fundusze-regiony

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

ŁSSE organizuje m.in. spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, które odbywają się w poszczególnych makroregionach stacjonarnie oraz on-line. Szczegółowe informacje na temat Programu Re_Open UK oraz podejmowanych przez ŁSSE działań znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.reopen.biz.


W sprawach dotyczących Programu Re_Open UK, osobą do kontaktu ze strony ŁSSE jest Pani Anna Jankowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorstw, tel. 885 801 404, e-mail: anna.jankowska@sse.lodz.pl