rozmiar czcionki: A | A | A

Raport końcowy pn. „Badanie łańcuchów wartości w kontekście rozwoju innowacyjności na Dolnym Śląsku”

28.12.2022 11:24

Szanowni Państwo, opublikowany raport prezentuje wyniki badania dotyczącego łańcuchów wartości tworzonych przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach (RIS) Dolnego Śląska.


Celem badania była diagnoza stanu dolnośląskich łańcuchów wartości, ich miejsca w globalnych i krajowych łańcuchach i roli jaką w łańcuchach pełnią przedsiębiorstwa z województwa, a w dalszej kolejności sformułowanie ocen i wniosków oraz rekomendacji dla władz samorządowych oraz innych interesariuszy.


Badanie, jest elementem monitoringu i aktualizacji obszarów inteligentnych specjalizacji w ramach finansowania ekspertyz i analiz niezbędnych do funkcjonowania RPO WD 2014-2020 i przygotowania programu na kolejny okres programowania. Badanie było realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Zachęcamy do lektury !


Do pobrania:


Raport końcowy pn. Badanie łańcuchów wartości w kontekście rozwoju innowacyjności na Dolnym Śląsku


Raport końcowy pn. Badanie łańcuchów wartości w kontekście rozwoju innowacyjności na Dolnym Śląsku - standard WCAG