rozmiar czcionki: A | A | A

Podsumowanie Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego

18.05.2020 17:11

Dopłaty do wynagrodzeń, pożyczki, poręczenia, specjalistyczne doradztwo to najważniejsze wsparcie, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy korzystający z Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego.


Działania pomocowe w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego cieszą się ogromnym  zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Zwiększa się ilość osób, które skorzystały z samorządowej pomocy.

Trudna sytuacja na dolnośląskim rynku pracy, to efekt kryzysu gospodarczego wywołanego przez epidemię wirusa SARS-CoV-2. Odpowiedzią na tę sytuację było ogłoszenie z końcem kwietnia przez samorząd województwa Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego.Warty w sumie miliard złotych i sfinansowany głównie ze środków unijnych system wsparcia skierowany został do dolnośląskich przedsiębiorców i od kilku tygodni można za jego pośrednictwem sięgnąć po pomoc finansową ułatwiającą przetrwanie trudnych chwil kryzysu.

 - Już w pierwszych dniach po ogłoszeniu naszego programu wsparcia obserwowaliśmy duże zainteresowanie nim ze strony przedsiębiorców. Chcieliśmy aby odpowiadał konkretnym potrzebom, dlatego jego stworzenie poprzedziliśmy konsultacjami wśród zainteresowanychwyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.  - Dziś z każdym dniem przybywa beneficjentów naszego wsparcia, a każdy z nich to ocalone miejsca pracy podsumowuje marszałek.


Do dnia dzisiejszego w ramach dofinansowania do wynagrodzeń/części kosztów prowadzenia działalności, wpłynęło 10.872 wniosków na kwotę przeszło 149 milionów złotych. Ostatecznie dofinansowanie trafiło do 2857 wnioskodawców, a kwota wypłat przekroczyła 30 milionów złotych. W ramach przygotowanych pożyczek i poręczeń 178 firm złożyło wnioski na kwotę ponad 43 milionów złotych. Na chwilę obecną trwa analiza tych wniosków, a wypłaty ruszą w ciągu najbliższego tygodnia. Dodatkowo, w ramach pośredniego wsparcia finansowego - czyli uproszczonych rozliczeń dotacji, wypłaconych zostało w trybie uproszczonym 107 firmom 35 milionów złotych. W ramach tzw. wakacji od spłat pożyczek - czyli zawieszenia na okres 6 miesięcy konieczności spłat udzielonych już wcześniej pożyczek wpłynęło 565 wniosków na kwotę przeszło 108 milionów złotych. Pozytywnie rozpatrzono 437 wniosków na kwotę  81 milionów złotych.

Ponadto w ramach pomocy finansowej Dolnośląski Pakiet Gospodarczy zapewnia także wsparcie doradcze dla osób szukających pracy oraz przedsiębiorstw i ich pracowników przechodzących procesy restrukturyzacyjne. Pomoc psychologiczna, jak również szkolenia, czy doradztwo mają ogromne znaczenie, a wsparciem służą  doradcy kariery z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

- Nasi specjaliści monitorują zmieniający się rynek pracy i dostosowują oferowane wsparcie do aktualnych potrzeb. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie tak, aby dobrać odpowiednie narzędzia i spełnić konkretne oczekiwania przedsiębiorcy wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

W  sprawach wyjątkowych i szczególnie trudnych konsultanci posiłkują się wiedzą ekspercką. W tym celu, dzięki stworzonemu systemowi przy współpracy m.in. z Izbą Administracji Skarbowej, ZUS, Uniwersytetem Ekonomicznym czy Urzędem Statystycznym i innych instytucji, w  razie potrzeby następuje wymiana danych i wzajemne wsparcie, w celu świadczenia skutecznej pomocy dla osób dotkniętych kryzysem.