rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego naboru na Partnera projektu pn. „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”

26.10.2023 08:16

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”.

24.09.2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę nr 7616/VI/23 dot. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera, do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw” w ramach Działania 1.4.B Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej złożonych w naborze ofert.

Warunki realizacji zadania, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadania określa ogłoszenie konkursowe załączone w Dokumentach do pobrania. Oferent musi złożyć swoją ofertę poprzez wypełnienie załączników nr 3 i 4 do wspomnianej Uchwały.

Termin realizacji zadania objętego naborem: od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Oferty należy składać do 16.11.2023 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Gospodarki
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
pok. 420C
w godzinach 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku)

z dopiskiem: „Nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu «Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw», realizowanego w ramach FEDŚ 2021-2027”.

Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną

Dodatkowych informacji udziela:
Piotr Drzewiński
e-mail: piotr.drzewinski@dolnyslask.pl
tel. 717704580

Dokumenty do pobrania:


Uchwała nr 7616/VI/23


Załącznik nr 1 Ogłoszenie naboru na partnera


Załącznik nr 2 Regulamin prac Komisji


Załącznik nr 3 Formularz oferty w naborze na partnera


Załącznik nr 4 Deklaracja współpracy


Załącznik nr 5 Karta oceny ofert