rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Konferencja/seminarium na temat planowania energetycznego w gminach, klastrów energii oraz wspólnot energetycznych.

23.07.2021 07:46

W dniu 21 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4061/VI/21  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu pn. Konferencja/seminarium na temat planowania energetycznego w gminach, klastrów energii oraz wspólnot energetycznych oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Warunki realizacji zadania, kryteria oceny formalnej i merytorycznej określa ogłoszenie konkursowe stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.


Termin realizacji zadania objętego konkursem 20.09.2021r. – 15.12.2021r.


Oferty należy składać  do 13.08.2021r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Gospodarki / Wydział Rozwoju Gospodarczego
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5 (parter)
50–413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00


z dopiskiem „ II Konkurs energetyczny”.Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała Nr 4061/VI/21 (z załącznikiem nr 1 - ogłoszenie)

2. Załącznik nr 2 do uchwały – oświadczenie

3. wzór oferty