rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

28.05.2020 12:56

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu.W dniu 25 maja 2020r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 2141/VI/20  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.


W ramach konkursu przewiduje się realizację  zadania pn. Promowanie idei edukacji społecznej na rzecz efektywnego użytkowania energii.


Termin realizacji zadania objętego konkursem 01.09.2020r. – 10.12.2020r.


Oferty należy składać  do 19.06.2020r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Gospodarki / Wydział Rozwoju Gospodarczego
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5 (parter)
50–413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00


z dopiskiem „Konkurs energetyczny”.


Dokumenty do pobrania:

1.    Uchwała Nr 2141/VI/20 

2.    Załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie

3.    Załącznik nr 2 do uchwały – oświadczenie

4.    Wzór oferty