rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

10.03.2021 14:14

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu pn. Konkurs edukacyjny z zakresu transformacji energetycznej

W dniu 9 marca 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3470/VI/21  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu pn. Konkurs  edukacyjny z zakresu transformacji energetycznej  oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

W ramach konkursu przewiduje się realizację  zadania pn. Konkurs  edukacyjny z zakresu transformacji energetycznej. 

Termin realizacji zadania objętego konkursem 01.06.2021r. – 15.12.2021r.

Oferty należy składać  do 02.04.2021r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Gospodarki / Wydział Rozwoju Gospodarczego
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5 (parter)
50–413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

z dopiskiem „Konkurs energetyczny”.

Dokumenty do pobrania:

 

1. Uchwała Nr 3470/VI/21

2. Załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie

3. Załącznik nr 2 do uchwały – oświadczenie

4. wzór oferty