rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

27.05.2020 12:09

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „CircE – European regions toward Circular Economy” w ramach programu INTERREG Europa oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr  2117/VI/20 w dniu 19 maja 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu pn. „CircE – European regions toward Circular Economy”.

Oferty należy składać w terminie do 22.06.2019 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Gospodarki
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5 [parter]
50–413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

z dopiskiem: „Wydział Rozwoju Gospodarczego – projekt CircE”.

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.


Do pobrania:


Zapraszamy do składania ofert!