rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

27.04.2022 08:50

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu pn. Realizacja inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych z zakresu transformacji energetycznej.

26 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 5258/VI/22  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu pn. Realizacja inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych z zakresu transformacji energetycznej  oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.


Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.


W ramach konkursu przewiduje się realizację  zadania pn. Realizacja inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych z zakresu transformacji energetycznej


Termin realizacji zadania objętego konkursem 01 sierpnia 2022r. – 30 listopad 2022r.


Oferty należy składać  do 30 maja 2022 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Gospodarki / Wydział Rozwoju Gospodarczego
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5 (parter)
50–413 Wrocław
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

z dopiskiem „Konkurs energetyczny”.


Dodatkowych informacji udziela

Anna Jakubek

Numer telefonu: 71 776 94 46

E-mail: anna.jakubek@dolnyslask.plDokumenty do pobrania:

 

1. Uchwała Nr 5258/VI/22

2. Załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie

3. Załącznik nr 2 do uchwały – oświadczenie

4. wzór oferty