rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląskie Międzysektorowe Forum Ekologiczne

17.11.2011 15:40

25 listopada we Wrocławiu odbędzie się III Dolnośląskie Międzysektorowe Forum Ekologiczne. Organizatorami spotkania są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Forum Ekologiczne, które jest ważnym instrumentem wdrażającym Program Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska*, umożliwi prezentację bieżących zagadnień oraz szeroką dyskusję nad optymalnymi rozwiązaniami w różnych obszarach edukacji ekologicznej.

Właśnie edukacja ekologiczna będzie przewodnim tematem rozmów przedstawicieli ministerstwa środowiska, urzędu marszałkowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Parków Narodowych - Karkonoskiego i Gór Stołowych.

Obradom towarzyszyć będzie wystawa promująca osiągnięcia w zakresie edukacji ekologicznej. Przewiduje się również wydanie publikacji dokumentującej III Dolnośląskie Międzysektorowe Forum Ekologiczne, w której przedstawiona będzie treść referatów wygłoszonych w czasie obrad, a także przykładowe osiągnięcia w zakresie prowadzonej w województwie dolnośląskim edukacji ekologicznej.

Zapraszamy 25 listopada o godz. 10.00 do Auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 24A. Udział w Forum jest bezpłatny.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w Forum do dn. 20 listopada br. na adres e-mail: rafal.krzewicki@dolnyslask.pl

Program (POBIERZ)


* Program Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska przyjęty został przez sejmik województwa 16 grudnia 2005 roku i stał się pierwszym takim regionalnym programem w Polsce. Jego przesłaniem jest wychowanie odpowiedzialnego za środowisko naturalne mieszkańca Dolnego Śląska, który świadomie dąży do zrównoważonego rozwoju rozumianego jako jedynej drogi postępu w rozwoju społeczeństw przy równoczesnym zachowaniu dóbr przyrody dla przyszłych pokoleń. Trzy główne cele Programu to:
- rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska;
- system stałej współpracy międzysektorowej i dialogu społecznego;
- racjonalne wykorzystanie i rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej.