rozmiar czcionki: A | A | A

Forum Innowacji „Inteligentny Dolny Śląsk – Dolnośląska Strefa Innowacji”

06.12.2019 11:49

Jakie są źródła sukcesu dolnośląskich startupów? Jakie pułapki i wyzwania stoją przed firmami, które chcą być innowacyjne? Czy dolnośląscy innowatorzy mogą wprowadzić rozwiązania, które podbiją światowe rynki? Na te i inne pytania próbowaliśmy odpowiedzieć na konferencji pn. Forum Innowacji „Inteligentny Dolny Śląsk – Dolnośląska Strefa Innowacji”, które odbyło się w środę 4 grudnia w Centrum konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Współorganizatorami Forum był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląska Izba Rzemieślnicza.

Konferencja podzielona została na trzy panele, na których kolejno dyskutowano o potencjale dolnośląskich startup'ów, wdrażaniu innowacji i pułapkach innowacyjności oraz aktualnych trendach w działalności B+R. Po każdym z paneli uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w dyskusji z panelistami.


Do prezentacji i dyskusji w pierwszym panelu zaproszono trzy dolnośląskie startupy: Amplicon Sp. z o.o., Scanway Sp. z o.o. oraz InfraSpectra Sp. z o.o.

Firmy zaprezentowały wdrażane technologie oraz podzieliły się ze słuchaczami doświadczeniami z procesu budowania wartości dodanej projektów: od koncepcji do pełnej komercjalizacji.


W drugim panelu dyskusja toczyła się wokół trudnych zagadnień związanych
z ograniczeniami we wdrażaniu innowacji, wynikających zarówno z czynników wewnątrz organizacji jak i związanych z szeroko pojętym otoczeniem.


Trzeci Panel skupiony był wokół roli i potencjału sektora B+R w rozwoju działalności innowacyjnej. Na konferencji zaprezentowały się dwa projekty spin-off : Carbonmed Sp. z o.o. i Ipanterm Sp. z o.o. oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

Dyskusja panelowa dotyczyła efektywności współpracy nauki i biznesu.


Forum Innowacji zrealizowane zostało w ramach zadania „Organizacja i promocja konferencji prezentującej potencjał innowacyjny Dolnego Śląska” sfinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.