rozmiar czcionki: A | A | A

29.06 br. - V4 Conference 2021 – Earth Observations for citizens and the planet

21.06.2021 18:08

Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Badań, Rozwoju i Innowacji (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD) mają zaszczyt zaprosić na wspólne wydarzenie w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej „V4 Conference – Earth Observations for citizens and the planet’ , które odbędzie się online 29 czerwca o godz. 13.30.

Celem V4 Conference 2021 jest zgromadzenie szerokiego grona podmiotów zaangażowanych w badania i innowacje (B+R) w dziedzinie Obserwacji Ziemi ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy Grupy Wyszehradzkiej. Konferencja stanowi forum do dyskusji nad kluczową rolą B+R w europejskim programie Copernicus.

Uczestnicy wydarzeni będą mieli szansę dowiedzieć się więcej o europejskiej strategii wykorzystania produktów i usług w obszarze satelitarnej obserwacji Ziemi – w celu wsparcia koniecznej transformacji ekonomicznej, zmian zachowań Europejczyków oraz ochrony naszej planety. W celu zwrócenia uwagi na sektor kosmiczny w Europie Środkowo-Wschodniej, na specjalnej sesji zostaną przedstawione historie sukcesów projektów realizowanych w krajach Grupy Wyszehradzkiej przez naukowców i organizacje zaangażowanych w opracowywanie, wdrażanie i wykorzystywanie globalnej infrastruktury kosmicznej oraz aplikacji i danych do monitorowania Ziemi. Będą one przykładami wkładu sektora kosmicznego w krajach V4 w Europejski Zielony Ład i Strategię Kosmiczną dla Europy.


Na koniec planowana jest dyskusja panelowa z udziałem kluczowych europejskich podmiotów sektora Space/EO w celu omówienia obecnego stanu i przyszłych wyzwań związanych z badaniami i innowacjami w ramach i dla programu Copernicus.

Wydarzenie będzie również okazją do mobilizowania i wzmacniania współpracy między europejskimi naukowcami i innowatorami, organizacjami badawczymi i sektorem przemysłu, a także różnymi podmiotami w dziedzinie obserwacji Ziemi.

Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych tematyką zarówno pod kątem ewolucji usług w programie Copernicus, jak i rozwoju aplikacji oraz przetwarzania i wykorzystywania danych pochodzących z obserwacji satelitarnych Ziemi.

Pełny program konferencji
wraz z jej agendą oraz dokumentami pomocniczymi dostępny jest na stronie wydarzenia.

Jak: platforma CISCO WEBEX

Zaproszeni paneliści:

* Matthias Petschke, Dyrektor – Przestrzeń Kosmiczna, Dyrekcja Generalna ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej (DEFIS), Komisja Europejska
* Philippe Tulkens, Kierownik Działu – Klimat i Granice Planetarne, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji (RTD), Komisja Europejska
* Simonetta Cheli, Kierownik Strategii, Biuro Programów i Koordynacji, Dyrekcja Programów Obserwacji Ziemi, Europejska Agencja Kosmiczna
* Laurent Leylekian, Strategiczny Komitet wykonawczy, Stowarzyszenie Europejskich Organizacji Badawczych Sektora Kosmicznego

* Hans Bracquene, Przewodniczący, Stowarzyszenie SME4SPACE
* Przedstawiciele organizacji z Grupy V4

Link do rejestracji dostępny jest tutaj.


ZAPRASZAMY!