rozmiar czcionki: A | A | A

23-25.01.2023 uczestniczyliśmy w 15th European Space Conference w Brukseli

31.01.2023 11:29

Wyjazd do Brukseli na 15th European Space Conference i wydarzenia towarzyszące zorganizowany został w ramach realizacji projektu „Rozwój inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska poprzez skoordynowane działania animacyjne w zakresie procesu przedsiębiorczego odkrywania” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE.

Delegacja złożona była z czworga przedstawicieli firm branży kosmicznej i sektora B+R z województwa dolnośląskiego (KOMES Sp. z o.o., Thorium Space Technology, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz dwóch pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD.


Udział w konferencji dał możliwość poznania najnowszych trendów w branży i planów na nowe projekty realizowane przez European Space Agency (ESA). Była to również okazja na nawiązanie nowych kontaktów i współpracy biznesowej z przedstawicielami dużych firm i MŚP z UE. Jednocześnie dwóch przedstawicieli UMWD uczestniczyło w wydarzeniach towarzyszących, organizowanych niezależnie od samej konferencji przez stowarzyszenie ERRIN i Business & Science Poland i w spotkaniach z przedstawicielami ERRIN i biura NCBR w Brukseli. Na spotkaniach omówiono m.in. możliwości dalszej współpracy pomiędzy UMWD a przedstawicielstwem NCBR w Brukseli, stowarzyszeniem sieci ERRIN, w tym organizacji wspólnych konferencji i spotkań w Brukseli i na Dolnym Śląsku wpisujących się tematycznie w jedną z siedmiu dolnośląskich inteligentnych specjalizacji.


Uzyskana wiedza nt. aktualnego stanu branży kosmicznej w Europie, planów ESA na następne lata i odbyte przez przedstawicieli dolnośląskiej branży kosmicznej i sektora B+R spotkania z przedstawicielami liderów branży z Europy przełożą się na dalszy rozwój branży w regionie oraz nawiązaniu silniejszej współpracy międzynarodowej pomiędzy dolnośląskimi uczelniami i firmami a europejskim sektorem kosmicznym. Nawiązane kontakty z przedstawicielami sieci ERRIN, Business & Science Talks i NCBR pozwolą na organizację w tym roku i latach następnych ciekawych wydarzeń i konferencji z udziałem przedstawicieli dolnośląskiego sektora innowacji.