rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Spotkanie zespołu projektowego w Jeleniej Górze

26.02.2014 10:14

25 lutego w Jeleniej Górze odbyło się pierwsze w 2014 r. spotkanie zespołu projektowego „Strategii zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza”. Zgodnie z wolą wszystkich partnerów realizacja projektu została przedłużona o rok, tj. do końca 2014 r.

Podczas spotkania omówiony został harmonogram działań projektowych planowanych do realizacji w kolejnych miesiącach br. W pierwszej połowie roku ukończone zostaną prace nad Strategią zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza oraz Planem działania, który będzie zawierał listę transgranicznych projektów kluczowych, przeznaczonych do wspólnej realizacji w perspektywie 2014-2020.

 

Decydujący etap osiągnęły również prace nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOWE SUDETY z o.o. W najbliższym czasie organy stanowiące poszczególnych członków założycieli podejmą uchwały o przystąpieniu do Ugrupowania oraz o przyjęciu projektów Konwencji i Statutu EUWT.