rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Polsko-czeskie EUWT zmieniło nazwę

18.07.2014 16:01

Członkowie założyciele podjęli decyzję o zmianie nazwy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej tworzonego na polsko-czeskim pograniczu. Nowa nazwa Ugrupowania to „EUWT NOVUM z o.o.”. W dniu 17 lipca 2014 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę o przystąpieniu Województwa Dolnośląskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM.

Tym samym przyjęty został projekt Konwencji o utworzeniu Ugrupowania oraz jego Statut. Założycielami i członkami EUWT są Województwo Dolnośląskie, cztery regiony czeskie: liberecki, kralowohradecki, pardubicki, ołomuniecki oraz polskie i czeskie części euroregionów Nysa i Glacensis.

 

Powołanie EUWT ma na celu m.in. efektywniejsze wykorzystywanie funduszy unijnych na realizację projektów transgranicznych. Ma ono charakter wielostronnego partnerstwa. Istotą takiego ugrupowania jest to, że posiada ono osobowość prawną, dzięki czemu może samodzielnie aplikować o środki z UE na realizację przedsięwzięć wspólnych dla całego pogranicza. Dzięki temu możliwe jest np. tworzenie spójnej oferty turystycznej dla kilku państw. EUWT NOVUM zamierza m.in. wspierać i poprawiać ochronę zasobów naturalnych i kulturowych, zapobiegać zagrożeniom naturalnym i technologicznym, poprawiać dostęp do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych, wspierać przedsiębiorczość, w szczególności rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz powiązania między obszarami miejskimi i wiejskimi.