rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

O EUWT NOWE SUDETY z o.o. podczas obrad Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

24.10.2013 14:47

W dniach 22-23 października 2013 r. w Raciborzu odbyło się XIX posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

W obradach wzięli udział m. in. Pan Marek Minarczuk – zastępca Ambasadora RP w Pradze oraz Pan Martin Svarovsky – zastępca Ambasadora RCz w Warszawie. Na tegoroczne posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele województw, krajów, miast i gmin z pogranicza polsko-czeskiego oraz przedstawiciele wszystkich sześciu euroregionów z pl-cz pogranicza.

 

Podczas posiedzenia ustalane zostały priorytety współpracy na rok 2014 oraz przyszłe zadania grup roboczych działających w ramach Komisji. Drugiego dnia obrad poruszony został temat europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej na pograniczu polsko-czeskim. Zaprezentowane zostało EUWT TRITIA z o.o. zarejestrowane 25 lutego 2013 r. oraz aktualnie tworzone EUWT NOWE SUDETY z o.o.

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOWE SUDETY z o.o. to wspólny projekt Województwa Dolnośląskiego, Kraju Kralowohradeckiego, Ołomunieckiego, Pardubickiego i Libereckiego oraz polskich i czeskich części euroregionów Nysa i Glacensis.

 

W dn. 5 października 2011 r. w Jeleniej Górze podpisano List intencyjny w sprawie utworzenia ugrupowania a od 01 stycznia 2012 r. realizowany jest wspólny projekt pn. „Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT RCz – RP 2007-2013, którego głównym celem jest wypracowanie optymalnego modelu funkcjonowania polsko-czeskiego EUWT.

 

Rejestracja ugrupowania planowana jest w I półroczu 2014 r. Termin rejestracji i rozpoczęcia działalności przez EUWT NOWE SUDETY z o.o. jest szczególnie istotny w kontekście nowej perspektywy finansowej, zwłaszcza prac nad nowym polsko-czeskim Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020.

 

Członkowie-założyciele uzgodnili ostateczne brzmienie Konwencji i Statutu EUWT NOWE SUDETY z o.o. i w najbliższym czasie rozpocznie się proces akceptowania dokumentów założycielskich przez organy stanowiące poszczególnych członków. Następnie dokumenty zostaną przesłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RCz w celu uzyskania zgody na członkostwo w EUWT. Ostatni etap tworzenia EUWT to złożenie wniosku w MSZ RP o dokonanie rejestracji ugrupowania.

 

EUWT NOWE SUDETY z o.o. będzie zarejestrowane w Polsce i będzie podlegać polskiemu prawu. Siedzibą statutową i siedzibą sekretariatu ugrupowania będzie miasto Jelenia Góra położone na terenie województwa dolnośląskiego. Do najważniejszych zadań EUWT NOWE SUDETY z o.o. należeć będzie realizacja wspólnych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (także projektów kluczowych w ramach POWT RCz-RP), jak również koordynacja współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem i czeskimi regionami z pogranicza.

 

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej mogą być skuteczną odpowiedzią na wyzwania jakie stoją przed polityką regionalną w najbliższych latach w szczególności w kontekście wypełnienia oczekiwań stawianych przez Komisję Europejską w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, tj.:

- idea koncentracji merytorycznej i finansowej,

- realizacja tzw. „projektów kluczowych”,

- komplementarność projektów,

- realizacja projektów o najwyższej wartości dodanej.