rozmiar czcionki: A | A | A

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

 
Projekty realizowane z udziałem partnerów z województwa dolnośląskiego:
_______________________________________________________________________________________________


PRIORYTET 1 POTENCJAŁ DLA INNOWACJI

Cel szczegółowy 1.1 „Infrastruktura badań i innowacji”


Tytuł projektu: BSUIN - Baltic Sea Underground Innovation Network
Partner Wiodący: University of Oulu (FI) 
Partnerzy projektu:
Oulu University of Applied Sciences (FI)
University of Silesia - Uniwersytet Śląski w Katowicach (PL)
Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (SE)
KGHM Cuprum Research & development Centre Ltd. - KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe (PL)
TU Bergakademie Freiberg Technical University (DE)
German Research Centre for Geosciences (DE)
Vilnius University (VU) (LT)
National Centre for Nuclear Research - Narodowe Centrum Badań Jądrowych (PL)
Baltic Scientific Instruments (LV)
Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences (RU)
Sotkamo Silver AB (SE)
Tallinn University of Technology (EE)
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 2 450 000 EUR

INFORMACJE O PROJEKCIE

INFORMACJE O PROJEKCIE - project stories

INFORMACJE O PROJEKCIE - factsheet

PROJEKT W BAZIE INTERREG

Tytuł projektu: EUL - Empowering Underground Laboratories Network Usage
Partner Wiodący: University of Oulu (FI)
Partnerzy projektu:
Oulu University of Applied Sciences (FI)
University of Silesia in Katowice - Uniwersytet Śląski w Katowicach (PL)
Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (SE)
KGHM Cuprum Research & Development Centre Ltd. - KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe (PL)
Technical Universitymining academy Freiberg (DE)
Helmholtz Centre Potsdam German Research Centre for Geosciences (DE)
Vilnius University (LT)
National Centre for Nuclear Research - Narodowe Centrum Badań Jądrowych (PL)
Tallinn University of Technology (EE)
Baltic Scientific Instruments (LV)
Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences (RU)
Joint stock company "Khlopin Radium Institute" (RU)
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 590 000 EUR


Cel szczegółowy 1.3 „Innowacje nietechnologiczne”


Tytuł projektu: BIC - Biomarker Commercialization
Partner Wiodący: Ideklinikken, Aalborg University Hospital, The North Denmark Region (DK)
Partnerzy projektu:
University of Copenhagen (DK)
Tartu Biotechnology Park (EE)
University of Turku (FI)
Turku Science Park Ltd. (FI)
ScanBalt (DK)
BioCon Valley® GmbH (DE)
Vilnius University (LT)
Wroclaw Technology Park - Wrocławski Park Technologiczny S.A. (PL)
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 1 840 000 EUR

INFORMACJE O PROJEKCIE

FILM PROMOCYJNY

INFORMACJE O PROJEKCIE - factsheet

PROJEKT W BAZIE INTERREG

Tytuł projektu: BIC BRIDGE - Biomarker Commercialization – IVD applicable Biomarker Research and Innovation implementation Development GuidE
Partner Wiodący: Ideklinikken, Aalborg University Hospital, The North Denmark Region (DK)
Partnerzy projektu:
Wroclaw Technology Park - Wrocławski Park Technologiczny S.A. (PL)
BioCon Valley® GmbH (DE)
Tartu BT Park OÜ (EE)
University of Turku (FI)
Turku Science Park Ltd (FI)
Labmaster Ltd (FI)
Dianox APS (DK)
EATRIS (NL)
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 580 000 EUR

INFORMACJE O PROJEKCIE - project stories

Tytuł projektu: Restart BSR - Restart SMEs in the Baltic Sea Region
Partner Wiodący: Lower Silesian Intermediate Body - Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (PL)
Partnerzy projektu:
Design School Kolding (DK)
Vilnius Gediminas Technical University (LT)
Latvian Technological Center Foundation (LV)
Ministry of Economics of the Republic of Latvia (LV)
Harju County Entrepreneurship and Development Consultancy (EE)
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 1 340 000 EUR

PROJEKT W BAZIE INTERREG

_______________________________________________________________________________________________


PRIORYTET 3 ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
 
Cel szczegółowy 3.3 „Bezpieczeństwo morskie”


Tytuł projektu: R-MODE BALTIC - Ranging Mode for the Baltic Sea
Partner Wiodący: German Aerospace Center (DE) 
Partnerzy projektu:
Federal Waterways and Shipping Administration (DE)
Maritime Office in Gdynia - Urząd Morski w Gdyni (PL)
Swedish Maritime Administration Sjöfartsverket (SE)
Federal Maritime and Hydrographic Agency (DE)
National Institute of Telecommunications - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (PL)
SP Technical Research Institute of Sweden (SE)
Gutec AB (SE)
Kongsberg Seatex AS (NO)
NavSim Poland Ltd. - NavSim Polska Sp. z o.o. (PL)
navXperience GmbH (DE)
Saab AB (publ) TransponderTech (SE)
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 2 370 000 EUR

INFORMACJE O PROJEKCIE - factsheet

PROJEKT W BAZIE INTERREG

Tytuł projektu: R-MODE BALTIC 2 - Ranging Mode Baltic Sea test bed evaluation
Partner Wiodący: German Aerospace Center (DE)
Partnerzy projektu:
Federal Waterways and Shipping Administration (DE)
Swedish Maritime Administration (SE)
Federal Maritime and Hydrographic Agency (DE)
National Institute of Telecommunications - Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (PL)
RISE Research Institutes of Sweden AB (SE)
Gutec AB (SE)
Kongsberg Seatex AS (NO)
NavSim Poland Ltd. - NavSim Polska Sp. z o.o. Bolesławiec (PL)
navXperience GmbH (DE)                                                                                     
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 470 000 EUR


_______________________________________________________________________________________________


PRIORYTET 4 ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACYMAKROREGIONALNEJ


Cel szczegółowy 4.1 „Seed money”

Obszar priorytetowy "Kultura"


Tytuł projektu: BALTIC MAKERS
Partner Wiodący: Anykščiai art incubator - art studio (LT)
Partnerzy projektu:
Foundation for Landscape Protection - Fundacja Ochrony Krajobrazu (PL)
Art Academy of Latvia (LV)
Siauliai Chamber of Commerce (LT)
Åbo Akademi University (FI)
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 42 500 EUR

PROJEKT W BAZIE INTERREG


Interaktywna mapa współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego