rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA – SAKSONIA 2014-2020

ZASIĘG TERYTORIALNY:

Po polskiej stronie:

- 9 powiatów podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski oraz m. Jelenia Góra;
- powiat żarski w województwie lubuskim;

Po stronie niemieckiej:

dwa powiaty (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia:
- powiat Görlitz,
- powiat Bautzen.


Zakres tematyczny:
Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (wsparcie z EFRR: 21,7  mln EUR)
Mobilność regionalna (wsparcie z EFRR: 13,6 mln EUR)
Edukacja transgraniczna (wsparcie z EFRR: 10,14 mln EUR)
Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (wsparcie z EFRR: 20,36 mln EUR)

Budżet: 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie (refundacja): dla polskich i niemieckich partnerów – do 85%

Beneficjenci:
- jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe:
    a) posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym;
    b) nie posiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych. W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia;
- podmiot ustanowiony zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie posiadający charakteru przemysłowego lub handlowego oraz posiadający osobowość prawną oraz finansowany w głównej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym;
- organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym:
    a) posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
    b) nie posiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych. W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia;
- małe i średnie przedsiębiorstwa w osiach priorytetowych I, III oraz IV, o ile działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego. Podmioty te nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego.

Partnerstwo: co najmniej 2 partnerów z obszaru wsparcia

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Polska

Instytucja Krajowa (IK):  Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Niemcy

Wspólny Sekretariat PL-SN 2014-2020:

ul. Św. Mikołaja 81, p. 4
50-126 Wrocław
tel. 71 7580 980
fax 71 7580 916
e-mail: kontakt@plsn.eu
Godziny pracy: 8:15 – 16:15

Regionalny Punkt Kontaktowy: Görlitz, Niemcy


LINKI

strona programu: plsn.eu

ewt.gov.pl


Projekty zatwierdzone do realizacji w Programie Współpracy INTERREG  Polska - Saksonia 2014-2020

Projekty realizowane na Dolnym Śląsku