rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027 /projekt/

Zasięg terytorialny:

8 państw członkowskich UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja, część Niemiec) i 3 spoza UE (Białoruś, część Norwegii, część Rosji)

Priorytety:
1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporne gospodarki i społeczności
1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców

2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody
2.1 Zrównoważone wody
2.2 Niebieska gospodarka

3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
3.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym
3.2 Transformacja energetyczna
3.3 Inteligentna zielona mobilność

4. Zarządzanie współpracą
4.1 Platformy projektów
4.2 Zarządzanie makroregionalne

Budżet:

250 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie:

refundacja do 80% kosztów kwalifikowalnych

Cel:

współpraca w Regionie Morza Bałtyckiego w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla mieszkańców w kierunku neutralności klimatycznej oraz w zakresie inteligentnego korzystania z wody poprzez
- wspieranie transformacji w kierunku bardziej ekologicznych i odporniejszych gospodarek
- zorientowanie na potrzeby władz publicznych i społeczności lokalnych
- zmianę świadomości i zachowań społecznych

WWW:

PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027

FILM PROMOCYJNY

PLATFORMA POSZUKIWANIA PARTNERÓW DO PROJEKTÓW

______________________________________________________________________________________________

PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020

Zasięg terytorialny: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja, Białoruś, Norwegia, Rosja (wybrane regiony)

Zakres tematyczny:
Potencjał dla innowacji
Zarządzanie zasobami naturalnymi
Zrównoważony transport
Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej

Budżet: 263,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 8.8 mln euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa; 6,0 mln euro z funduszy norweskich

Beneficjenci: instytucje publiczne krajowe, regionalne i lokalne; instytucje badawcze i szkoleniowe; organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa

Partnerstwo: partnerzy z co najmniej 3 państw, z których co najmniej 2 dwóch ma siedzibę na obszarze programu REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

Dofinansowanie (refundacja): dla polskich partnerów do 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem możliwości obniżenia dofinansowania w przypadku wystąpienia pomocy publicznej

Instytucja Zarządzająca: Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn (Niemcy)

Wspólny Sekretariat: Rostock (Niemcy)

Dane kontaktowe dostępne są na stronie Programu.

Kontrola I stopnia:

Centrum Projektów Europejskich

Krajowy Punkt Kontaktowy:

Monika Strojecka-Gevorgyan
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
tel.: +48 22 273 81 75

e-mail: BSR@mfipr.gov.pl
e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mfipr.gov.pl

Osoby do kontaktu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego:

Aleksandra Derejczyk, tel. (71) 776 93 49, e-mail: aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl

Angelika Serwin, tel. (71) 776 97 61, e-mail: angelika.serwin@dolnyslask.pl

WWW:

Strona Programu: www.interreg-baltic.eu

www.ewt.gov.pl

FILM PROMOCYJNY


PROJEKTY:

Projekty Interreg Region Morza Bałtyckiego

Projekty z udziałem polskich partnerów

Projekty realizowane na Dolnym Śląsku