rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027

Obszar współpracy:

8 państw członkowskich UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja, część Niemiec) i 1 spoza UE (część Norwegii)


Priorytety:
1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporne gospodarki i społeczności
1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców

2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody
2.1 Zrównoważone wody
2.2 Niebieska gospodarka

3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
3.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym
3.2 Transformacja energetyczna
3.3 Inteligentna zielona mobilność

4. Zarządzanie współpracą
4.1 Platformy projektów
4.2 Zarządzanie makroregionalne

Budżet:

250 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

na dofinansowanie projektów - 232 mln euro

Dofinansowanie:

- refundacja do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa wkładu własnego dla polskich partnerów w wysokości do 15% kwalifikowalnych wydatków partnera

Cel:

współpraca w Regionie Morza Bałtyckiego w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla mieszkańców w kierunku neutralności klimatycznej oraz w zakresie inteligentnego korzystania z wody poprzez
- wspieranie transformacji w kierunku bardziej ekologicznych i odporniejszych gospodarek
- zorientowanie na potrzeby władz publicznych i społeczności lokalnych
- zmianę świadomości i zachowań społecznych

FILM PROMOCYJNY

WWW:

PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027

NABÓR PROJEKTÓW INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027

PLATFORMA POSZUKIWANIA PARTNERÓW DO PROJEKTÓW

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

KONTROLER KRAJOWY

INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY

PORADNIK KONTROLERA KRAJOWEGO DLA POLSKICH PARTNERÓW

PORADNIK DLA POLSKICH PARTNERÓW – UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW

WSPARCIE FINANSOWE DLA POLSKICH NGOs

SYSTEM ELEKTRONICZNY BAMOS+

STRATEGIA UE DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO


PROJEKTY:

Projekty Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Projekty główne z udziałem polskich partnerów (1. nabór)

Projekty główne z udziałem polskich partnerów (2. nabór)

Małe projekty z udziałem polskich partnerów (1. nabór)

Małe projekty z udziałem polskich partnerów (2. nabór)

Projekty Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 z udziałem partnerów z Dolnego Śląska


KONTAKT:

Wspólny Sekretariat: Rostock (Niemcy)

Dane kontaktowe dostępne są na stronie Programu.


Krajowy Punkt Kontaktowy:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
tel.: (22) 273 81 75
e-mail: BSR@mfipr.gov.pl

Osoba do kontaktu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego:

Aleksandra Derejczyk, tel. (71) 776 93 49, e-mail: aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl

______________________________________________________________________________________________

PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020


Strona Programu: www.interreg-baltic.eu

Informacje w języku polskim: www.ewt.gov.pl

FILM PROMOCYJNY


PROJEKTY:

Projekty Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Projekty z udziałem polskich partnerów

Projekty Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 z udziałem partnerów z Dolnego Śląska