rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

 

Zasięg terytorialny: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja, Białoruś, Norwegia, Rosja (wybrane regiony)

Zakres tematyczny:
Potencjał dla innowacji
Zarządzanie zasobami naturalnymi
Zrównoważony transport
Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej

Budżet: 263,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 8.8 mln euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa; 6,0 mln euro z funduszy norweskich

Beneficjenci: instytucje publiczne krajowe, regionalne i lokalne; instytucje badawcze i szkoleniowe; organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa

Partnerstwo: partnerzy z co najmniej 3 państw, z których co najmniej 2 dwóch ma siedzibę na obszarze programu REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

Dofinansowanie (refundacja): dla polskich partnerów do 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem możliwości obniżenia dofinansowania w przypadku wystąpienia pomocy publicznej

Instytucja Zarządzająca/Wspólny Sekretariat: Rostok, Niemcy
Managing Authority / Joint Secretariat
IB.SH Investitionsbank Schleswig-Holstein
Grubenstraße 20
18055 Rostock, Germany
phone +49 381 45484 5281
info@eu.baltic.net

Joint Secretariat – Riga branch office
Latvian State Regional Development Agency
Elizabetes iela 19, LV-1010 Riga, Latvia
Tel.: +371 6 735 7368

Kontrola I stopnia:

Centrum Projektów Europejskich

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Monika Strojecka-Gevorgyan
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
tel.: +48 22 273 81 75

e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mfipr.gov.pl

Osoby do kontaktu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego:

Aleksandra Derejczyk, tel. (71) 776 93 49, e-mail: aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl

Angelika Serwin, tel. (71) 776 97 61, e-mail: angelika.serwin@dolnyslask.pl


LINKI

Strona Programu: www.interreg-baltic.eu

www.ewt.gov.pl

PROGRAM INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027


Projekty Interreg Region Morza Bałtyckiego

Projekty z udziałem polskich partnerów

Projekty realizowane na Dolnym Śląsku