rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM INTERREG EUROPA

PROGRAM INTERREG EUROPA 2021-2027 /projekt/

Zasięg terytorialny:

29 państw (wszystkie kraje członkowskie UE, Norwegia, Szwajcaria), tj. 254 regiony

Priorytety:
jeden priorytet: Lepsze zarządzanie współpracą,
w obrębie którego możliwość realizacji projektów współpracy międzyregionalnej w zakresie tematycznym wszystkich celów Polityki Spójności 2021-2027:
cel 1 Bardziej konkurencyjna i inteligenta Europa: innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość
cel 2 Bardziej przyjazna dla środowiska Europa: gospodarka o obiegu zamkniętym, zmiany klimatu, gospodarka wodna, efektywność energetyczna, bioróżnorodność, mobilność miejska
cel 3 Lepiej połączona Europa: zrównoważony transport, cyfryzacja
cel 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym: sprawy społeczne (rynek pracy, zdrowie, integracja społeczna, edukacja, turystyka, kultura)
cel 5 Europa bliższa obywatelom: administracja publiczna, rozwój lokalny

Budżet:

379 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie:

refundacja do 80% kosztów kwalifikowalnych

Cel:
- poprawa efektywności polityk regionalnych poprzez wymianę doświadczeń, promocję innowacyjnych rozwiązań, budowanie zdolności instytucjonalnej władz publicznych
- wzrost kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityk regionalnych

WWW:

PROGRAM INTERREG EUROPA 2021-2027

_______________________________________________________________________________________________

PROGRAM INTERREG EUROPA 2014-2020

Zasięg terytorialny: UE-28, Norwegia, Szwajcaria

Zakres tematyczny:
1) Wspieranie wymiany doświadczeń i pogłębianie wiedzy w następujących obszarach:

  - Badania i innowacje

  - Konkurencyjność MŚP

  - Gospodarka niskoemisyjna

  - Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

2) Zapewnienie eksperckiego i merytorycznego wsparcia w ramach tematycznych platform learningowych.

Budżet: 359 mln euro, w tym: 322.4 mln euro dla partnerów UE (partnerzy norwescy i szwajcarscy korzystają z własnych funduszy); 15,3 mln na stworzenie platformy lerningowej; 21,3 mln na pomoc techniczną

Dofinansowanie (refundacja): dla polskich partnerów: władze i instytucje publiczne – do 85%, podmioty prywatne o charakterze non profit – do 75% kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci: władze i instytucje publiczne, podmioty prywatne o charakterze non profit

Partnerstwo: partnerzy z co najmniej 3 państw, z których co najmniej 2 to państwa członkowskie UE

Instytucja Zarządzająca: Region Hauts-de-France (Francja)

Wspólny Sekretariat: Lille (Francja)
Dane kontaktowe dostępne są na stronie Programu.

Kontrola I stopnia:

Centrum Projektów Europejskich

Krajowy Punkt Kontaktowy:

Anna Stol
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
tel.: +48 22 273 81 76

e-mail: IE@mfipr.gov.pl
e-mail: Anna.Stol@mfipr.gov.pl

Osoby do kontaktu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego:

Aleksandra Derejczyk, tel. (71) 776 93 49, e-mail: aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl

Angelika Serwin, tel. (71) 776 97 61, e-mail: angelika.serwin@dolnyslask.pl

WWW:

Strona Programu: www.interregeurope.eu

www.ewt.gov.pl

FILM PROMOCYJNY

_____________________________

Listy poparcia (Letter of Support)

Plan działania (Action Plan)


PROJEKTY:

Projekty Interreg Europa

Projekty z udziałem polskich partnerów

Projekty realizowane na Dolnym Śląsku


Tematyczne mapy współpracy międzyregionalnej