rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM INTERREG EUROPA

PROGRAM INTERREG EUROPA 2021-2027

Obszar współpracy:

36 państw (27 krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegia, Szwajcaria, 7 krajów kandydujących: Albania, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Ukraina)

Priorytety:

jeden przekrojowy priorytet obejmujący wszystkie cele polityki spójności 2021-2027

Bardziej inteligentna Europa

•    Potencjał badawczy i innowacyjny
•    Digitalizacja
•    Konkurencyjność MŚP
•    S3, przemysł i przedsiębiorczość
•    Łączność cyfrowa

Bardziej zielona Europa

•    Efektywność energetyczna
•    Energia odnawialna
•    Inteligentne systemy energetyczne
•    Zmiany klimatu
•    Gospodarka wodna
•    Gospodarka o obiegu zamkniętym
•    Przyroda i bioróżnorodność
•    Zeroemisyjna mobilność miejska

Lepiej połączona Europa

•    Zrównoważona TEN-T
•    Zrównoważona mobilność

Europa o silniejszym wymiarze społecznym

•    Edukacja
•    Włączenie społeczne
•    Integracja obywateli państw trzecich
•    Opieka zdrowotna
•    Kultura i zrównoważona turystyka

Europa bliższa obywatelom

•    Zintegrowany rozwój miast
•    Zintegrowany rozwój obszarów pozamiejskich

Lepsze zarządzanie regionalne

•    Zarządzanie politykami

Budżet:

379 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

na dofinansowanie projektów - 334 mln euro

Dofinansowanie:

- refundacja do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (władze publiczne i podmioty prawa publicznego)
- refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (prywatne organizacje non-profit)
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa wkładu własnego dla polskich partnerów w wysokości do 15% kwalifikowalnych wydatków partnera

Cel:
- poprawa efektywności polityk regionalnych poprzez wymianę doświadczeń, promocję innowacyjnych rozwiązań, budowanie zdolności instytucjonalnej władz publicznych
- wzrost kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityk regionalnych

FILM PROMOCYJNY

WWW:

PROGRAM INTERREG EUROPA 2021-2027

NABÓR PROJEKTÓW INTERREG EUROPA 2021-2027

PLATFORMA POSZUKIWANIA PARTNERÓW DO PROJEKTÓW

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

KONTROLER KRAJOWY

INFORMACJE DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY

PORADNIK KONTROLERA KRAJOWEGO DLA POLSKICH PARTNERÓW

PORADNIK DLA POLSKICH PARTNERÓW – UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW

WSPARCIE FINANSOWE DLA POLSKICH NGOs

SYSTEM ELEKTRONICZNY INTERREG EUROPE PORTAL

PLATFORMA E-LEARNINGOWA


PROJEKTY:

Projekty Interreg Europa 2021-2027

Projekty z udziałem polskich partnerów

Projekty Interreg Europa 2021-2027 z udziałem partnerów z Dolnego Śląska


KONTAKT:

Wspólny Sekretariat: Lille (Francja)

Dane kontaktowe dostępne są na stronie Programu.


Krajowy Punkt Kontaktowy:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
tel.: (22) 273 81 76
e-mail: IE@mfipr.gov.pl

WYKAZ INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNYCH ZA KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY CELU "INWESTYCJE NA RZECZ ZATRUDNIENIA I WZROSTU"

Osoba do kontaktu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego:

Angelika Serwin, tel. (71) 776 97 61, e-mail: ewt.ie@dolnyslask.pl; angelika.serwin@dolnyslask.pl

Aleksandra Derejczyk, tel. (71) 776 93 49, e-mail: ewt.ie@dolnyslask.pl; aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl


INSTRUMENTY POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Wykaz pozostałych dokumentów strategicznych Województwa Dolnośląskiego
[Dokumenty wykonawcze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 - Załącznik nr 1 do Planu Wykonawczego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030]


_______________________________________________________________________________________________

PROGRAM INTERREG EUROPA 2014-2020

Strona Programu: www.interregeurope.eu

Informacje w języku polskim: www.ewt.gov.pl

FILM PROMOCYJNY

PROJEKTY:

Projekty Interreg Europa 2014-2020

Projekty z udziałem polskich partnerów

Projekty Interreg Europa 2014-2020 z udziałem partnerów z Dolnego Śląska