rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM INTERREG EUROPA

Zasięg terytorialny: UE-28, Norwegia, Szwajcaria

Zakres tematyczny:
1) Wspieranie wymiany doświadczeń i pogłębianie wiedzy w następujących obszarach:

  - Badania i innowacje

  - Konkurencyjność MŚP

  - Gospodarka niskoemisyjna

  - Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

2) Zapewnienie eksperckiego i merytorycznego wsparcia w ramach tematycznych platform learningowych.

Budżet: 359 mln euro, w tym: 322.4 mln euro dla partnerów UE (partnerzy norwescy i szwajcarscy korzystają z własnych funduszy); 15,3 mln na stworzenie platformy lerningowej; 21,3 mln na pomoc techniczną

Dofinansowanie (refundacja): dla polskich partnerów: władze i instytucje publiczne – do 85%, podmioty prywatne o charakterze non profit – do 75% kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci: władze i instytucje publiczne, podmioty prywatne o charakterze non profit

Partnerstwo: partnerzy z co najmniej 3 państw, z których co najmniej 2 to państwa członkowskie UE

Instytucja Zarządzająca: Region Hauts-de-France (Francja)

Wspólny Sekretariat: Lille (Francja)
Dane kontaktowe dostępne są na stronie Programu.

Kontrola I stopnia:

Centrum Projektów Europejskich

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Europa:

Anna Stol
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice
tel.: +48 22 273 81 76
e-mail: Anna.Stol@mfipr.gov.pl

Osoby do kontaktu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego:

Aleksandra Derejczyk, tel. (71) 776 93 49, e-mail: aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl

Angelika Serwin, tel. (71) 776 97 61, e-mail: angelika.serwin@dolnyslask.pl


LINKI

Strona Programu: www.interregeurope.eu

www.ewt.gov.pl

PROGRAM INTERREG EUROPA 2021-2027

_____________________________

Listy poparcia (Letter of Support)

Plan działania (Action Plan)


Projekty Interreg Europa

Projekty z udziałem polskich partnerów

Projekty realizowane na Dolnym Śląsku


Tematyczne mapy współpracy międzyregionalnej