rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027 /projekt/

Zasięg terytorialny:

9 państw Europy Środkowej (Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, część Włoch, część Niemiec)

Priorytety:

1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1 Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
1.2 Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości


2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
2.1 Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej
2.2 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu
2.3 Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
2.4 Ochrona środowiska
2.5 Zielona mobilność miejska


3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1 Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych


4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
4.1 Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego

Budżet:

224 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie:

refundacja do 80% kosztów kwalifikowalnych

Cel:
- opracowywanie i wdrażanie strategii, planów działania, narzędzi, szkoleń, działań pilotażowych w celu wspierania miast i regionów Europy Środkowej w poszukiwaniu rozwiązań dla mieszkańców oraz budowania odporności regionów wobec wspólnych wyzwań (proces transformacji gospodarczej, zmiany klimatyczne, długofalowe społeczno-ekonomiczne skutki pandemii)
- integracja terytorialna obszaru Europy Środkowej

WWW:

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027

NABÓR PROJEKTÓW INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027

FILM PROMOCYJNY

PLATFORMA POSZUKIWANIA PARTNERÓW DO PROJEKTÓW

_______________________________________________________________________________________________

PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014-2020

Zasięg terytorialny: Austria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Niemcy (wybrane obszary), Włochy (wybrane obszary)

Zakres tematyczny:
Innowacje
Niska emisja
Zasoby naturalne i kulturowe
Transport i mobilność

Budżet: 246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym 231 mln euro na realizację projektów

Dofinansowanie (refundacja): dla polskich partnerów do 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem obniżenia dofinansowania w przypadku wystąpienia pomocy publicznej

Beneficjenci: publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, w tym EUWT, w znaczeniu art.2 ust. 16 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, instytucje prywatne, w tym prywatne przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną, organizacje międzynarodowe działające na mocy prawa krajowego lub, z pewnymi zastrzeżeniami, na mocy prawa międzynarodowego

Partnerstwo: partnerzy z co najmniej 3 państw, z których co najmniej 2 dwóch ma siedzibę na obszarze programu EUROPA ŚRODKOWA

Instytucja Zarządzająca: Miasto Wiedeń (Austria)

Wspólny Sekretariat: Wiedeń (Austria)
Dane kontaktowe dostępne są na stronie Programu.

Kontrola I stopnia:

Centrum Projektów Europejskich

Krajowy Punkt Kontaktowy:

Monika Strojecka-Gevorgyan 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
tel. (22) 273 81 75

e-mail: CE@mfipr.gov.pl
e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mfipr.gov.pl

Osoby do kontaktu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego:

Aleksandra Derejczyk, tel. (71) 776 93 49, e-mail: aleksandra.derejczyk@dolnyslask.pl

Angelika Serwin, tel. (71) 776 97 61, e-mail: angelika.serwin@dolnyslask.pl

WWW:

Strona Programu: www.interreg-central.eu

Strona Programu w języku polskim: www.europasrodkowa.gov.pl

www.ewt.gov.pl

FILM PROMOCYJNY


PROJEKTY:

Projekty Interreg Europa Środkowa

Projekty z udziałem polskich partnerów

Projekty realizowane na Dolnym Śląsku