rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

28.01.2021 14:24

27 stycznia 2021 r. odbyło się szkolenie dla Wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Szkolenie przeprowadzone w formule webinarium skierowane było do jednostek z obszaru województwa dolnośląskiego zorientowanych na współpracę z czeskim partnerem, które złożyły propozycje projektowe do aktualnie ogłoszonego naboru w osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności.


Głównym celem szkolenia było praktyczne wsparcie Wnioskodawców w procesie aplikowania o środki na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. W części pierwszej program szkolenia obejmował charakterystyką ogłoszonego naboru oraz najczęściej popełnione błędy we wniosku projektowym. W drugiej części omówiono funkcje systemu MS2014+, załączniki do wniosku o dofinansowanie oraz szczegółowy budżet projektu.


Szkolenie poprowadzili pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu oraz Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu.


Udział w szkoleniu był bezpłatny.


Uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu i mamy nadzieje, że przekazane informacje okażą się pomocne przy sporządzaniu pełnego wniosku o dofinansowanie.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE (zip)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.