rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie dla członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wprowadzenie do Programu Interreg Czechy – Polska 2021 – 2027.

18.03.2022 10:42

17 marca 2022 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyło się szkolenie dla członków LOT AW wprowadzające do nowego Programu Interreg Czechy – Polska.

Szkolenie skierowane było do członków LOT AW zorientowanych na współpracę z czeskim partnerem, które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów o charakterze transgranicznym.


Głównym celem szkolenia była poprawa zdolności absorpcyjnej potencjalnych wnioskodawców w ramach polsko – czeskiej współpracy transgranicznej w perspektywie finansowej 2021 – 2027 oraz promocja polsko – czeskiej współpracy transgranicznej i jej efektów.


Program szkolenia obejmował:


Część informacyjno – szkoleniową.

- Dlaczego razem a nie osobno? – obiektywnie o polsko – czeskiej współpracy transgranicznej

- Wprowadzenie do Programu Interreg Czechy – Polska 2021 – 2027

- Priorytet 2 – Turystyka

- Priorytet 4 - Współpraca instytucji i mieszkańców

- Dobre praktyki – przykłady projektów turystycznych, doświadczenia i wnioski.


Panel dyskusyjny beneficjentów projektów w perspektywie 2014 – 2020


Szkolenie organizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako Podmiot Regionalny uczestniczący we wdrażaniu Programu odpowiedzialny za działania informacyjno-promocyjne dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu, we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej.


Szkolenie poprowadzili pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu oraz LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Udział w szkoleniu był bezpłatny.


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu. Mamy nadzieję, że przekazane informacje okażą się pomocne podczas aplikowania o dofinansowanie transgranicznych projektów.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.