rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie dla Beneficjentów ProgramuInterreg V-A Republika Czeska – Polska. Wałbrzych 17. 10. 2019 r.

18.10.2019 10:41

W dniu 17 października 2019 r. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Szkolenie skierowane było do jednostek z obszaru województwa dolnośląskiego, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów w osi priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia i obejmowało następując zagadnienia:


1. Cel, przedmiot oraz elementy kontroli.

2. Decyzja/Umowa – obowiązki beneficjenta.

3. Zmiany w projekcie.


Celem szkolenia była pomoc Beneficjentom w zapoznaniu się z obowiązującymi podstawami dotyczącymi rozliczenia dofinansowanego projektu.


Szkolenie organizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako Podmiot Regionalny uczestniczący we wdrażaniu Programu odpowiedzialny za działania informacyjno-promocyjne dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu, we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim jako Kontrolerem odpowiedzialnym za sprawdzanie zgodności z prawem wydatków ponoszonych przez Beneficjentów Programu oraz Wspólnym Sekretariatem w Ołomuńcu.


Szkolenie odbyło się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (ul. Wysockiego 29).


Udział w szkoleniu był bezpłatny.


Uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu i mamy nadzieje, że przekazane informacje okażą się pomocne przy sporządzaniu pierwszych rozliczeń poniesionych wydatków.


Szczególne podziękowania kierujemy także do pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu za zaangażowanie i doskonałe przygotowanie merytoryczne.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE (zip)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.