rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

23.11.2020 13:35

19 listopada 2020 r. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Szkolenie przeprowadzone w formule webinarium skierowane było do jednostek z obszaru województwa dolnośląskiego, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów w osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikację oraz projektów rezerwowych w pozostałych osiach.Celem szkolenia była pomoc Beneficjentom w zapoznaniu się z obowiązującymi podstawami dotyczącymi rozliczenia dofinansowanego projektu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych.


W części pierwszej program szkolenia obejmował zagadnienia problemowe z rozliczania projektów i zamówień publicznych. W drugiej części omówiono zmiany w projektach i promocję. 


Szkolenie organizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako Podmiot Regionalny uczestniczący we wdrażaniu Programu odpowiedzialny za działania informacyjno-promocyjne dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu, we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim jako Kontrolerem odpowiedzialnym za sprawdzanie zgodności z prawem wydatków ponoszonych przez Beneficjentów Programu.


Udział w szkoleniu był bezpłatny.


Uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu i mamy nadzieje, że przekazane informacje okażą się pomocne przy sporządzaniu pierwszych rozliczeń poniesionych wydatków.


Szczególne podziękowania kierujemy także do pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz za zaangażowanie i doskonałe przygotowanie merytoryczne.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE (zip)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.