rozmiar czcionki: A | A | A

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na spotkaniu ze studentami Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

01.07.2019 14:21

We wtorek 4 czerwca 2019 r. w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu spotkali się ze studentami Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Spotkanie było również otwarte dla studentów z innych kierunków.

Licznie zgromadzeni uczestnicy wykładu mogli dowiedzieć się najważniejszych informacji o Programie, poznać specyfikę projektów transgranicznych oraz zapoznać się z wybranymi projektami realizowanymi w ramach Programu w różnych obszarach współpracy polsko-czeskiej. Omówiono również rolę jaką odgrywa Program Interreg V-A w rozwoju regionalnym pogranicza polsko – czeskiego.


Szczególną uwagę poświecono osi priorytetowej 3 Programu Edukacja i kwalifikacje, która stwarza możliwość realizacji projektów w zakresie wspólnych działań w obszarze kształcenia i podnoszenia kwalifikacji absolwentów, współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a instytucjami rynku pracy, jak również kształcenia językowego w ramach systemu oświaty. W części tej zaprezentowano również projekt: „Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych” zrealizowany przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze i przedstawiono plany uczelni na realizację kolejnych projektów w ramach Programu.


W związku z położeniem uczelni i miejscem zamieszkania większości studentów w niedalekiej odległości od granicy, wykład uwzględniał prezentację możliwości jakie daje Program nie tylko dla studentów, ale i mieszkańców regionu ogółem w obszarach nie związanych z edukacją.  


Serdecznie dziękujemy władzom uczelni za zaproszenie a studentom za przybycie i zainteresowanie.


Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu funkcjonuje w strukturze Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY (RPK W WAŁBRZYCHU)
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wysockiego 29, 58 – 304 Wałbrzych
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, budynek nr 8, I piętro

Ilona Kwiecińska - tel: +48 74 667 09 90

Sebastian Pacyna - tel: +48 74 667 09 91

kom: +48 603 074 377

fax: + 48 71 776 93 57

e-mail: rpk@dolnyslask.pl 

 

Działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

Źródło zdjęć: UMWD,  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej