rozmiar czcionki: A | A | A

Nabory

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje o naborze polsko - czeskich projektów współpracy transgranicznej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą otrzymać projekty realizowane wspólnie z partnerami czeskimi.

Projekty powinny być co do zasady realizowane na obszarze wsparcia Programu, który w województwie dolnośląskim obejmuje powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasta na prawach powiatu Jelenia Góra i Wałbrzych.

Po stronie polskiej o wsparcie mogą ubiegać się władze publiczne, podmioty prawa publicznego i prywatnego ustanowione w celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym i finansowane w głównej części ze środków publicznych oraz organizacje sektora non-profit.

Dotacja udzielana jest w euro na zasadzie refundacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych.

UWAGA: Nabór projektów jest dwuetapowy tzn. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu obowiązkowe jest złożenie propozycji projektowej.

Propozycję projektową składa się za pomocą formularza online dostępnego na stronie Programu TUTAJ.

Wniosek projektowy składany jest za pomocą aplikacji MS2014+ dostępnej na stronie https://mseu.mssf.cz/

W ramach naborów obowiązują następujące terminy:

Nazwa naboru

Numer i nazwa osi priorytetowej

Środki Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów dostępne w naborze

Zakończenie przyjmowania propozycji projektowych

Zakończenie naboru wniosków projektowych

Decyzja o dofinansowaniu wniosków projektowych

Nabór dla projektów indywidualnych

4. Współpraca instytucji i społeczności

363 714,40 euro

15.12.2020

01.03.2021

---

* wsparcie techniczne i zapewnienie podpisu elektronicznego przez Wspólny Sekretariat dla polskich wnioskodawców będzie w ostatnim dniu naboru zapewnione jedynie do godz. 16:00

NABÓR 4

Nazwa naboru

Numer i nazwa osi priorytetowej

Środki Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów dostępne w naborze

Zakończenie przyjmowania propozycji projektowych

Zakończenie naboru wniosków projektowych

Decyzja o dofinansowaniu wniosków projektowych

Nabór dla projektów indywidualnych

3. Edukacja i kwalifikacje

4 106 816 euro

15.04.2019

30.09.2019

30.01.2020

* wsparcie techniczne i zapewnienie podpisu elektronicznego przez Wspólny Sekretariat dla polskich wnioskodawców będzie w ostatnim dniu naboru zapewnione jedynie do godz. 16:00

NABÓR 3

Nazwa naboru

Numer i nazwa osi priorytetowej

Środki Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów dostępne w naborze

Zakończenie przyjmowania propozycji projektowych

Zakończenie naboru wniosków projektowych

Decyzja o dofinansowaniu wniosków projektowych

Nabór dla projektów standardowych – oś priorytetowa 2

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

18 633 152,00 euro

30.06.2018

02.10.2018*

28.02.2019

Nabór dla projektów standardowych - oś priorytetowa 2 MARKA TURYSTYCZNA

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

4 000 000,00 euro

30.06.2018

02.10.2018*

28.02.2019

Nabór dla projektów standardowych – oś priorytetowa 3

3. Edukacja i kwalifikacje

6 315 152,37 euro

14.02.2018

15.05.2018*

15.10.2018

Nabór dla projektów standardowych – oś priorytetowa 4

4. Współpraca instytucji i społeczności

9 218 927,21 euro

           

21.12.2017

13.04.2018*

15.10.2018

* wsparcie techniczne i zapewnienie podpisu elektronicznego przez Wspólny Sekretariat dla polskich wnioskodawców będzie w ostatnim dniu naboru zapewnione jedynie do godz. 16:00

NABÓR 2

Nazwa naboru

Numer i nazwa osi priorytetowej

Środki Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów dostępne w naborze

Zakończenie przyjmowania propozycji projektowych

Zakończenie naboru wniosków projektowych

Decyzja o dofinansowaniu wniosków projektowych

1 Nabór dla projektów standardowych – oś priorytetowa 1 (JEDNOSTKI)

1. Wspólne zarządzanie ryzykiem

2 713 175,50 euro

30.12.2016

07.03.2017*

22 - 23.06.2017

2 Nabór dla projektów standardowych – oś priorytetowa 1 (SYSTEMY)

1. Wspólne zarządzanie ryzykiem

2 713 175,50 euro

30.12.2016

07.03.2017*

22 - 23.06.2017

Nabór dla projektów standardowych – oś priorytetowa 2

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

23 198 991,87 euro

30.06.2017

30.09.2017*

14 - 15.03.2018

Nabór dla projektów standardowych – oś priorytetowa 3

3. Edukacja i kwalifikacje.

6 141 433,37 euro

01.04.2017

15.06.2017*

23.11.2017

 

Nabór dla projektów standardowych – oś priorytetowa 4

4. Współpraca instytucji i społeczności

9 840 000,00 euro

28.02.2017

15.05.2017*

23.11.2017

Projekty flagowe

 

 


 

 

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

5 003 524,02 euro

31.03.2016

30.11.2016

29.03.2017

3. Edukacja i kwalifikacje.

1 017 997,80 euro

4. Współpraca instytucji i społeczności.

644 625,32   euro

* wsparcie techniczne i zapewnienie podpisu elektronicznego przez Wspólny Sekretariat dla polskich wnioskodawców będzie w ostatnim dniu naboru zapewnione jedynie do godz. 16:00

NABÓR 1

Nazwa naboru

Numer i nazwa osi priorytetowej

Środki Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów dostępne w naborze

Zakończenie przyjmowania propozycji projektowych

Zakończenie naboru wniosków projektowych

Decyzja o dofinansowaniu wniosków projektowych

Nabór dla projektów indywidualnych – oś priorytetowa 2

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

22 194 780,04 euro

22.01.2016

31.05.2016

8-9.12.2016

Nabór dla projektów indywidualnych – oś priorytetowa 3

3. Edukacja i kwalifikacje.

2 554 512,93 euro

06.12.2015

29.02.2016

29.06.2016

Nabór dla projektów indywidualnych – oś priorytetowa 4

4. Współpraca instytucji i społeczności.

7 380 616,68 euro

06.12.2015

07.03.2016

8-9.12.2016

Projekty infrastruktury drogowej

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

31 030 225,45 euro

29.01.2016**

30.11.2016*

29.03.2016

 ** Termin składania uproszczonych wniosków projektowych.

Szczegółowe informacje o rodzaju wspieranych projektów, w tym dokumenty niezbędne do przygotowania projektu, dostępne są w Podręczniku Wnioskodawcy na stronie www.cz-pl.eu.

Bezpłatne konsultacje dla partnerów z obszaru województwa dolnośląskiego prowadzi Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu.

Pełny tekst ogłoszeń o naborach dostępny jest na stronie www.cz-pl.eu. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABORY W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

Fundusz Mikroprojektów jest instrumentem wspierania projektów współpracy między społecznościami po obu stronach granicy na poziomie lokalnym o mniejszym zakresie finansowym.

Na obszarze województwa dolnośląskiego  realizowane są dwa Fundusze Mikroprojektów zarządzane odrębnie przez Euroregion Nysa i Glacensis.

EUROREGION

POWIATY

EUROREGION NYSA

bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, zgorzelecki

EUROREGION GLACENSIS

dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki , wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielane jest w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego współfinansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Dla partnerów z obszaru województwa dolnośląskiego na dofinansowanie mikroprojektów dostępne są środki Unii Europejskiej w łącznej wysokości:

Numer i nazwa osi priorytetowej

EUROREGION NYSA

EUROREGION GLACENSIS

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

1 554 000 euro

2 000 000 euro

4. Współpraca instytucji i społeczności.

2 331 000 euro

3 000 000 euro

Razem:

3 885 000 euro

5 000 000 euro

W ramach Funduszu Mikroprojektów obowiązują następujące zasady udzielania dofinansowania:


maksymalne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

minimalne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oś priorytetowa 2

oś priorytetowa 4

Mikroprojekt z Partnerem Wiodącym

60 000 euro

40 000 euro

2 000 euro (na każdego z partnerów)

Mikroprojekt bez Partnera Wiodącego

30 000 euro

20 000 euro

2 000 euro

Pełny tekst ogłoszeń o naborach mikroprojektów w województwie dolnośląskim, w tym szczegółowe informacje na temat zasad i terminów naborów oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosków o dofinansowanie mikroprojektu znajdują się na stronach internetowych Euroregionów:

EUROREGION NYSA: www.euroregion-nysa.eu

EUROREGION GLACENSIS: www.euroregion-glacensis.ng.pl