rozmiar czcionki: A | A | A

Interreg rozwija pogranicze. Efekty współpracy polsko-czeskiej na wyciągnięcie ręki!


Życie na pograniczu - wspólna zabawa, edukacja i działanie.

14.10.2021 13:14

Powstanie inicjatyw skierowanych do różnych grup społecznych, takich jak dzieci, seniorzy oraz całe rodziny sprzyja integracji mieszkańców pogranicza niezależnie od kraju pochodzenia i wbrew barierze językowej. Wzajemne poznawanie mieszkańców oraz języka, historii i tradycji kraju sąsiada odbywa się poprzez uczestnictwo we wspólnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych po obu stronach granicy.

Społeczność, która się dobrze rozumie, zna wartość obszaru, na którym mieszka, chętniej angażuje się w działania, które w następstwie przynoszą korzyści także im samym. Potrafi również bez przeszkód funkcjonować na terenie przygranicznym, gdzie niekiedy częściej spotyka się, współpracuje i spędza czas z sąsiadami zza granicy, niż z własnego kraju. Celem licznych inicjatyw, często o małym, lokalnym charakterze (jak np. w ramach mikroprojektów w euroregionach Nysa i Glacensis) jest systematyczne i trwałe usuwanie barier fizycznych, formalnych i kulturowych oraz stereotypów.


Program wspiera również i kreuje warunki do lepszej współpracy instytucji  na terenie Polski i Czech. Dzięki wymianie doświadczeń i informacji, wzajemnemu poznaniu się, szkoleniom i stażom wymiennym oraz opracowywaniu systemów wspólnego działania  mogą one w dużo większym stopniu przyczynić się do poprawy komfortu życia oraz lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców terenu pogranicza.