rozmiar czcionki: A | A | A

Interreg rozwija pogranicze. Efekty współpracy polsko-czeskiej na wyciągnięcie ręki!


Na łonie natury - wyjątkowa przyroda pogranicza.

14.10.2021 13:12

Teren pogranicza polsko-czeskiego obfituje w walory przyrodnicze, do jakich należą liczne gatunki flory i fauny – w tym takie, które są zagrożone wyginięciem. Charakterystyczną cechą przyrodniczą Karkonoszy jest występowanie aż 5 pięter roślinnych. Karkonoskie góry stanowią także ptasią ostoję, która została włączona do Sieci Natura 2000.


W celu ochrony przyrody oraz prowadzenia zrównoważonej turystyki powstały projekty, które mają na celu przedłużenie życia gatunkom chronionym oraz dbanie o to, aby nadmierny ruch turystyczny nie zaburzył górskiego ekosystemu. Istotnym elementem tych działań jest racjonalne zarządzanie turystyką (w tym Karkonoskim Parkiem Narodowym, w sposób sztuczny przedzielonym granicą państwową), tworzenie ścieżek edukacyjnych i tematycznych, a także właściwe usytuowanie infrastruktury turystycznej oraz czytelne dla każdego oznakowanie szlaków.

Jedną z bardziej spektakularnych atrakcji turystycznych są wieże i punkty widokowe umieszczone na szczytach pasm górskich. To widowiskowy element krajobrazu, który cieszy się ogromną popularnością. Wieże o różnej wysokości i kształtach są przystosowane do uczęszczania zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci. Ważnym elementem rozwoju transgranicznej turystyki było wytyczenie tras łączących te punkty w Polsce i Czechach oraz stworzenie infrastruktury turystycznej w ich okolicy. Zasoby naturalne stworzyły również niepowtarzalne warunki do powstania turystyki uzdrowiskowej, która cieszy się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród seniorów oraz osób z problemami zdrowotnymi. Istotą tych projektów są również walory historyczne atrakcji, których dotyczą.