rozmiar czcionki: A | A | A

Interreg rozwija pogranicze. Efekty współpracy polsko-czeskiej na wyciągnięcie ręki!


Bezpieczne pogranicze – wspólne metody zarządzania ryzykiem.

14.10.2021 13:13

Obszar pogranicza obfituje w niezwykle cenne walory przyrodnicze, do jakich niewątpliwie należy Karkonoski Park Narodowy. Niestety, ten atrakcyjny i bioróżnorodny teren narażony jest na takie kataklizmy jak pożar, susza czy powódź. Skuteczne reagowanie na te zagrożenia, jak również inne sytuacje kryzysowe, wymaga często wspólnej interwencji służb z obu stron granicy.


Choć jednostka z Czech czasem prędzej dojedzie na miejsce zdarzenia, prawo nie zawsze jej na to pozwala. Aby umożliwić i ułatwić wspólne interwencje, realizowane są transgraniczne projekty, w ramach których strażacy, policjanci, załogi karetek itd. z obu stron granicy wspólnie wypracowują procedury współdziałania, wymiany informacji i sprawnej komunikacji w nagłych przypadkach. Kluczowy jest również zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia (sprzęt ratowniczo-gaśniczy, hydrologiczne stacje pomiarowe do monitoringu poziomu wody itp.), a także nauka języka czeskiego i polskiego oraz wspólne ćwiczenia. Podejmowane są także działania mające na celu nie tylko reagowanie na zagrożenia, ale również zapobieganie im.W związku z wysokim zagrożeniem związanym z warunkami klimatycznymi, ukształtowaniem terenu oraz dużym ruchem turystycznym dla bezpieczeństwa na pograniczu istotna jest również sprawna współpraca ratowników górskich i wodnych. Kolejnym problemem, z jakim borykają się służby mundurowe pogranicza polsko-czeskiego, jest cyberprzestępczość oraz zagrożenia związane z otwarciem granic, jak np. przestępczość narkotykowa. W celu sprawnego przeprowadzania akcji prowadzone są wspólne szkolenia funkcjonariuszy oraz tworzone są systemy wymiany informacji wspierane przez specjalistyczny sprzęt oraz nowe technologie, np. aplikacje na urządzenia mobilne.