rozmiar czcionki: A | A | A

Interreg rozwija pogranicze. Efekty współpracy polsko-czeskiej na wyciągnięcie ręki!


Aktywna turystyka - szlaki narciarskie i ścieżki rowerowe.

14.10.2021 13:12

Polsko-czeskie góry co roku przyciągają tłumy turystów. Powstały szlaki, ścieżki piesze i rowerowe, które biegnąc przez obszar pogranicza umożliwiają swobodne przemieszczanie się bez konieczności zmiany trasy i zawracania na granicy. Pieszym i rowerowym wędrówkom sprzyja także mała architektura turystyczna, czyli przydrożne ławki, wiaty, kosze na śmieci oraz stoły rekreacyjne. Te wszystkie elementy są istotne zarówno z punktu widzenia komfortu podróżowania, jak i zachowania ładu oraz porządku na okolicznym terenie. W celu swobodnego i bezpiecznego przemieszczania się turystów z Polski i Czech konieczne było także wypracowanie wspólnego systemu oznakowania, który jest czytelny dla obywateli obu tych krajów.


Górskie krajobrazy wiosenną i letnią porą mogą być z powodzeniem podziwiane z wysokości siodełka roweru. W celu zachęcenia i umożliwienia swobodnego podróżowania na rowerze po obszarze pogranicza, powstały oznakowane ścieżki rowerowe, opracowano również szeroko zakrojoną koncepcję ścieżek na pograniczu polsko-czeskim. Dużym powodzeniem wśród turystów cieszą się w szczególności trasy typu „singletrack”, które w warunkach zbliżonych do naturalnych z poszanowaniem ochrony przyrody prowadzą przez atrakcyjne turystycznie obszary.

Polskie i czeskie góry w okresie zimowym to raj dla narciarzy. Zarówno w Polsce jak i w Czechach znajdują się tzw. kurorty narciarskie, corocznie oblegane przez tłumy. Coraz większą popularnością cieszy się także narciarstwo biegowe. Powstały liczne trasy biegowe o różnych długościach i poziomach trudności. W ramach programu wspierane jest systematyczne poszerzanie dostępnej dla turystów infrastruktury oraz zapewnienie bezpieczeństwa na trasach.

U podstaw wspólnego działania i promocji poszczególnych atrakcji i obiektów leży przekonanie, że nie muszą one być dla siebie konkurencją. Wręcz przeciwnie – mogą się wzajemnie uzupełniać, a przez to być bardziej atrakcyjne dla użytkowników poszukujących kompleksowej oferty spędzania wolnego czasu.

Zamiłowanie do sportu, warunki klimatyczne, zróżnicowany teren oraz rozwój infrastruktury turystycznej przyczynił się również do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, w których tak samo chętnie uczestniczą turyści i mieszkańcy z Polski, jak i z Czech.