rozmiar czcionki: A | A | A

Interreg rozwija pogranicze. Efekty współpracy polsko-czeskiej na wyciągnięcie ręki

 
Program współpracy polsko-czeskiej Interreg – Polak i... Czech potrafi! Zobacz, jakie atrakcje i możliwości oferuje polsko-czeskie pogranicze. Walory przyrodnicze, unikalne zabytki, imprezy sportowe oraz kulturalne są na wyciągnięcie Twojej ręki.

Jesteś mieszkańcem pogranicza polsko-czeskiego? Sprawdź, jakie korzyści niosą za sobą projekty realizowane na pograniczu – dla Ciebie, Twoich bliskich, sąsiadów, a także otaczającej Was przestrzeni. Żyjąc, pracując i ucząc się na tak unikalnym obszarze, na którym stykają się i przenikają dwie różne tradycje i kultury, masz możliwości, których inni nie mają.

Przekonaj się, dlaczego swoją małą ojczyznę warto zmieniać nie osobno, ale wspólnie z sąsiadami z drugiej strony granicy. Dowiedz się także, jakie są konkretne przykłady współpracy polsko-czeskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i jakie atrakcje turystyczne pogranicza warto odwiedzić.


Co to jest Interreg Czechy – Polska?
Unia Europejska wspiera współpracę polsko-czeską poprzez programy Interreg od 2004 r. Obecnie realizowany jest Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Jego zadaniem jest realizacja oraz finansowanie partnerskich projektów o charakterze transgranicznym, które wspierają rozwój pogranicza polsko-czeskiego. Program rozwija się w oparciu o integrację i współpracę mieszkańców oraz instytucji pogranicza. Głównym celem jest poprawa warunków życia na obszarze pogranicza, a także promocja regionu jako wyjątkowego miejsca przyjaznego i atrakcyjnego turystycznie.

Współpraca transgraniczna – jak to wygląda w praktyce?
Podstawową cechą Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest realizacja partnerskich przedsięwzięć we współpracy polsko-czeskiej i z korzyścią dla całego obszaru pogranicza. Oznacza to, że działania są realizowane jednocześnie po polskiej i czeskiej stronie, a z ich efektów można korzystać niezależnie od istnienia administracyjnej granicy.

W tym celu partnerzy z Polski i Czech realizują tzw. projekty współpracy transgranicznej, obejmujące m.in.:
- rozwój infrastruktury drogowej oraz turystycznej: modernizację lokalnych dróg w celu udostępnienia atrakcji przyrodniczych i kulturowych; ścieżek rowerowych – w tym typu singletrack; ścieżek edukacyjnych i tematycznych wraz z oznakowaniem; wież oraz punktów widokowych itp.;
- ochronę walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego;
- organizację wspólnych imprez i wydarzeń kulturalnych, integracyjnych i sportowych, festynów, targów itp.;
- tworzenie i promocję wspólnych polsko-czeskich produktów i ofert turystycznych, tworzenie punktów informacji turystycznej;
- programy edukacyjne, wspólne kształcenie, praktyki i staże dla uczniów i studentów;
- współpracę służb ratunkowych oraz mundurowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na pograniczu, w szczególności w sytuacjach kryzysowych.


 


Integracja społeczna a rozwój pogranicza polsko-czeskiego, czyli myśl globalnie, działaj lokalnie
Dbając o swoje najbliższe otoczenie, wprowadzając do niego trwałe, pozytywne zmiany, wpływamy na dobro ogółu. W przypadku współpracy polsko-czeskiej oznacza to pielęgnowanie takich wartości jak: tradycja, kultura, ochrona przyrody i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Mając świadomość tego, jak cenne są walory obszaru pogranicza, jaką wartość stanowi jego dziedzictwo kulturowe, łatwiej jest zrozumieć, że wspólne działanie daje większą szansę na jego rozwój. Lepiej się poznając odkrywamy, że dzieli nas niewiele, a łączy nas wspólna historia, tradycje i obyczaje. Poprzez poznanie się i współpracę kręgi kulturowe po obu stronach granicy wzajemnie się uzupełniają i inspirują. 

Poznaj swojego sąsiada, czyli przełamywanie barier poprzez zabawę i edukację
Program Interreg realizuje nie tylko duże przedsięwzięcia, takie jak: tworzenie infrastruktury turystycznej, modernizacja dróg, zabytków, ale również wiele mniejszych inicjatyw. Organizacja festynów, spotkań sąsiedzkich oraz wszelkiego rodzaju lokalnych wydarzeń sportowych i kulturalnych pozwala wspólnie spędzać czas, bawić się, a przy tym poznawać kulturę i język sąsiada. Dzięki temu przełamywane są bariery kulturowe i językowe oraz uprzedzenia co w rezultacie przynosi chęci do podejmowania wspólnych działań. Pozwala to również poszerzyć perspektywę i zmienić spojrzenie na wiele spraw.


KLIKNIJ W PONIŻSZE GRAFIKI, ŻEBY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ!


   Na łonie natury - wyjątkowa przyroda pogranicza

   Zabytki i tradycje regionu

   Aktywna turystyka - szlaki narciarskie i ścieżki rowerowe


   Dostępność komunikacyjna atrakcji turystycznych

   Informacja turystyczna


   Bezpieczne pogranicze – wspólne metody zarządzania ryzykiem

   Programy edukacyjne a wzrost kwalifikacji