rozmiar czcionki: A | A | A

Dokumenty

Aktualne dokumenty znajdują się na oficjalnej stronie Programu pod adresem: www.cz-pl.eu


DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

Dokument Programowy

Podręcznik Wnioskodawcy wraz z załącznikami

Zalecenia Metodyczne

Poradniki przygotowania wniosków

Regulamin przekazywania upoważnień do Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu w celu złożenia projektów bez stosowania kwalifikowanych podpisów elektronicznych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Najczęściej zadawane pytania

Dobre praktyki

_________________________________________________________________________________________________


DOKUMENTY DLA BENEFICJENTA

Podręcznik Beneficjenta wraz z załącznikami

Zalecenia Metodyczne

Zasady stosowania logotypów

Logotypy Programu

Zasady promocji w pigułce

Wytyczne dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność i raportu z realizacji

Najczęściej zadawane pytania

_________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTY DLA EKSPERTÓW

Metodyka kontroli i oceny wniosków standardowych oraz pełnych projektów flagowych w ramach INTERREG V - A Republika Czeska - Polska wraz z załącznikami.

Metodyka kontroli i oceny uproszczonych i pełnych wniosków projektowych dotyczących infrastruktury drogowej w ramach Osi Priorytetowej 2 w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska wraz z załącznikami

Metodyka kontroli i oceny wniosków w ramach naboru na rzecz wspierania zarządzania regionem turystycznym w osi priorytetowej 2 wraz z załącznikami

_________________________________________________________________________________________________

PUBLIKACJE

Ulotka informacyjno-promocyjna Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020 ( pdf)