rozmiar czcionki: A | A | A

Zalecenie Metodyczne nr 2 Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska...

Dodano: 12-01-2021

Na stronie Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 2/PB wersja 7. Z dnia: 16.12.2020 r.

[więcej]

Uzupełnienie informacji dotyczących kwalifikowalności wydatków w związku z pandemią COVID-19....

Dodano: 17-12-2020

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat w sprawie kwalifikowalności wydatków w związku z koronawirusem COVID-19.

[więcej]

Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu podczas Dnia Kariery w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej...

Dodano: 11-12-2020

W poniedziałek 7 grudnia 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się kolejna edycja Dnia Kariery PWSZ.

[więcej]

Publikacja podsumowująca 15 lat programów Interreg w Polsce.

Dodano: 10-12-2020

Zapraszamy do lektury elektronicznej wersji publikacji podsumowującej 15 lat programów Interreg w Polsce.

[więcej]

Informacja o udostępnieniu Zawiadomienia (Scoping report) w ramach pierwszego etapu procedury...

Dodano: 08-12-2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag dotyczących opublikowanego Zawiadomienia. Określa ono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2021-2027.

[więcej]

Konkurs "Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego...

Dodano: 27-11-2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2021”

[więcej]

Szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Dodano: 23-11-2020

19 listopada 2020 r. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

[więcej]