rozmiar czcionki: A | A | A

Zalecenie Metodyczne nr 1 Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska...

Dodano: 23-06-2020

Na stronie Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 1/PB wersja 7. Z dnia: 22.06.2020 r.

[więcej]

Razem zmieniamy pogranicze CZ- PL/Společně změníme pohraničí CZ-PL

Dodano: 25-05-2020

Rozpoczyna się realizacja wspólnej polsko-czeskiej akcji promocyjnej w ramach 4. edycji konkursu Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu na organizowanie działań promocyjnych Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Akcja promocyjna realizowana jest wspólne przez Województwo Dolnośląskie oraz trzy Kraje Czeskie: Kraj Pardubicki, Kraj Kralovohradecki i Kraj Liberecki.

[więcej]

Zmiany w systemie MS2014+

Dodano: 21-05-2020

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat w sprawie zmian w funkcjonowaniu systemu MS2014+

[więcej]

Konkurs "Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego...

Dodano: 19-05-2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”

[więcej]

Zaktualizowane zalecenie dotyczące zamówień publicznych w czasie epidemii koronawirusa.

Dodano: 23-04-2020

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19.

[więcej]

Uszczegółowienie zasad postępowania w związku z COVID-19 - zasada konkurencyjności.

Dodano: 23-04-2020

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie zawartej w ramach zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej.

[więcej]

Komunikat dla polskich Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 09-04-2020

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat w sprawie stosowania zasady konkurencyjności w związku z koronawirusem COVID-19.

[więcej]