rozmiar czcionki: A | A | A

Decyzje 16 posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 16-06-2021

Podczas Komitetu Monitorującego obradującego w dniu 9 czerwca 2021 r. podjęto m.in. decyzje o zatwierdzeniu do dofinansowania projektów w osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności.

[więcej]

8 wersja Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Dodano: 13-05-2021

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu nową wersję Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania wraz z załącznikami.

[więcej]

Błędny limit innych dochodów w Podręczniku Wnioskodawcy Programu Interreg V-A Republika Czeska -...

Dodano: 21-04-2021

Wspólny Sekretariat zamieścił na stronie Programu komunikat w sprawie błędnego limitu innych dochodów w Podręczniku Wnioskodawcy.

[więcej]

Możliwość łączenia okresów monitorowania w Programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Dodano: 19-04-2021

Z powodu pandemii COVID-19 Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o umożliwieniu beneficjentom, których to dotyczy, połączenia kolejnych okresów monitorowania w jeden.

[więcej]

Premiera filmu „ 30 lat razem” o współpracy ponad granicami w ramach Interreg

Dodano: 25-03-2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu o pięciu wybranych projektach z programów Interreg z udziałem podmiotów z Polski.

[więcej]

Zalecenie Metodyczne nr 4 Podręcznika Wnioskodawcy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska...

Dodano: 17-03-2021

Na stronie Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 4/PW wersja 4. Z dnia: 09.03.2021 r.

[więcej]

Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Dodano: 28-01-2021

27 stycznia 2021 r. odbyło się szkolenie dla Wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

[więcej]