rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie dla członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wprowadzenie do...

Dodano: 18-03-2022

17 marca 2022 r. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyło się szkolenie dla członków LOT AW wprowadzające do nowego Programu Interreg Czechy – Polska.

[więcej]

Zalecenie Metodyczne nr 1 Podręcznika Beneficjenta Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska...

Dodano: 25-02-2022

Na stronie Programu zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 1/PB wersja 8. Z dnia: 24.02.2022 r.

[więcej]

5 wersja Podręcznika Wnioskodawcy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Dodano: 25-02-2022

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu nową wersję Podręcznika Wnioskodawcy wraz z załącznikami.

[więcej]

Zaproszenie do udziału w ogólnodostępnym bezpłatnym kursie online na temat Interreg i współpracy...

Dodano: 21-02-2022

Komisja Europejska (DG REGIO) we współpracy z Uniwersytetem w Strasburgu uruchamia ogólnodostępny bezpłatny kurs online (MOOC- Massive Open Online Course) na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie.

[więcej]

Raport z konsultacji publicznych programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027

Dodano: 14-02-2022

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 trwały od 25 listopada do 16 grudnia 2021 roku. Raport zawierający podsumowanie złożonych uwag wraz z informacją o ich uwzględnieniu lub odrzuceniu znajduje się na stronach programowych.

[więcej]

Wyzwania gastronomii na polsko-czeskim pograniczu

Dodano: 27-01-2022

Celem projektu jest identyfikacja przyczyn i problemów związanych z niewystarczającym zatrudnieniem osób starających się o pracę w gastronomii oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań do wdrożenia zarówno po stronie instytucji edukacyjnych, jak i potencjalnych pracodawców.

[więcej]

Publiczne konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Interreg Czechy-Polska...

Dodano: 11-01-2022

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają do udziału w publicznych konsultacjach Prognozy oddziaływania na środowisko.

[więcej]