rozmiar czcionki: A | A | A

Zmiany w systemie MS2014+

Dodano: 21-05-2020

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat w sprawie zmian w funkcjonowaniu systemu MS2014+

[więcej]

Konkurs "Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego...

Dodano: 19-05-2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020”

[więcej]

Zaktualizowane zalecenie dotyczące zamówień publicznych w czasie epidemii koronawirusa.

Dodano: 23-04-2020

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19.

[więcej]

Uszczegółowienie zasad postępowania w związku z COVID-19 - zasada konkurencyjności.

Dodano: 23-04-2020

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat dotyczący dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie zawartej w ramach zasady konkurencyjności w związku z wystąpieniem siły wyższej.

[więcej]

Komunikat dla polskich Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Dodano: 09-04-2020

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat w sprawie stosowania zasady konkurencyjności w związku z koronawirusem COVID-19.

[więcej]

Kontakt z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu od poniedziałku (16.03 br.) do...

Dodano: 13-03-2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od poniedziałku (16.03 br.) do odwołania wprowadza szereg zmian w jego funkcjonowaniu, aby przeciwdziałać możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.

[więcej]

Wstępne zalecenia Instytucji Zarządzającej przy ocenie kwalifikowalności wydatków w związku z...

Dodano: 13-03-2020

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu komunikat w sprawie wstępnych zaleceń Instytucji Zarządzającej przy ocenie kwalifikowalności wydatków w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

[więcej]