rozmiar czcionki: A | A | A

Zapytanie ofertowe dot. wyceny wykonania usługi cateringowej realizowanej w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

22.09.2020 10:28

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów świadczenia usługi cateringowej na potrzeby spotkania o charakterze giełdy partnerstw organizowanego dla wnioskodawców, beneficjentów i partnerów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

 

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonym ZAPYTANIU OFERTOWYM. Wycena powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie kosztorysu w formie załączonego FORMULARZA OFERTY CENOWEJ drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: ilona.kwiecinska@dolnyslask.pl do dnia 29.09.2020r.

 

W przypadku dodatkowych pytań:

Osoba do kontaktu: Ilona Kwiecińska,

e-mail: ilona.kwiecinska@dolnyslask.pl, tel.: +48 74 66 70 990

 

Dokumenty do pobrania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ