rozmiar czcionki: A | A | A

Zaproszenie do udziału w ogólnodostępnym bezpłatnym kursie online na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie

21.02.2022 14:23

Komisja Europejska (DG REGIO) we współpracy z Uniwersytetem w Strasburgu uruchamia ogólnodostępny bezpłatny kurs online (MOOC- Massive Open Online Course) na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie.

Jaki jest cel kursu?

Kurs ma na celu przede wszystkim:

•    podnieść świadomość Europejczyków na temat współpracy terytorialnej w Europie,

•    promować wiedzę o współpracy terytorialnej wśród uczelni wyższych i instytucji badawczych.

Kto może wziąć udział w kursie?


Docelowi odbiorcy to, m.in:
• społeczność akademicka (np. studenci i naukowcy),
• praktycy współpracy terytorialnej (np. władze programowe, projektodawcy, partnerzy),
• mieszkańcy regionów przygranicznych i organizacje z siedzibą w regionach przygranicznych, które chcą promować rozwój swojego regionu,
• osoby i organizacje zaangażowane we wdrażanie strategii makroregionalnych.

Praktyczne informacje.


Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Udział jest bezpłatny.


Pierwszy termin kursu: od 7.03.2022 r. do 24.04.2022 r.


Rejestracja już ruszyła i odbywa się na stronie: http://interregmooc.csd.auth.gr/mooc/